Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Groepsvorming | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Groepsvorming

Groepsvorming: het proces van groepsvorming

Elk jaar maakt een groep van klasgenoten alle fases van groepsvorming door. Het is belangrijk om deze fases te (her)kennen en erop in te spelen, zodat je het proces kunt ombuigen tot een positief groepsklimaat.
Deze fases in groepsvorming zijn: Forming, Storming, Norming, Performing en Adjourning. Elk van deze fases heeft zijn eigen karakteristieken en uitdagingen.

De fases van groepsvorming

In de Forming-fase leren de klasgenoten elkaar kennen en wordt de basis gelegd voor de groep. In de Storming-fase wordt de hiërarchie vastgesteld en worden de rollen verdeeld.
In de Norming-fase worden de ongeschreven regels vastgesteld en wordt de groepsgrootte

In het onderwijs speelt de groepsgrootte een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. De groepsgrootte is het aantal kinderen in een groep en verschilt per leeftijdscategorie. Op peuterspeelzalen zijn andere groepsgroottes wenselijk dan in het voortgezet onderwijs.

bepaald. In de Performing-fase is de groep klaar voor het werken en worden de taken verdeeld.

Groepsdynamica en formatie

Bij elke fase hoort een bepaald verloop. Als je niet zou ingrijpen, volgt dat verloop de wetten van de groepsdynamica

Groepsdynamica speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Het is essentieel om de processen die zich in een groep afspelen te begrijpen en te beïnvloeden. Binnen het onderwijs wordt gebruik gemaakt van groepsdynamica om teamprocessen te beïnvloeden en daarmee een effectief team te worden, maar ook binnen de klas om vorming van een goede groepssfeer te bevorderen.

. Het is belangrijk om de groepsdynamica te begrijpen om een positief groepsklimaat te creëren.

De formatie

De inzet en omvang van onderwijspersoneel op schoolniveau wordt bepaald door het formatieconcept.

van de groep is een belangrijke factor in het succes van de groep. Een goede formatie kan leiden tot een positief groepsklimaat en een slechte formatie kan leiden tot conflicten en problemen.

Heterogene groepen en json

Heterogene groepen bestaan uit mensen met verschillende achtergronden, vaardigheden en persoonlijkheden. Het is belangrijk om deze verschillen te erkennen en te respecteren om een positief groepsklimaat te creëren.
Json kan worden gebruikt om de groepsdynamica en de formatie van de groep te analyseren en te verbeteren. Het is een belangrijke tool voor het begrijpen van de groep en het creëren van een positief groepsklimaat.

Conclusie

Groepsvorming is een belangrijk proces in het onderwijs. Het is belangrijk om de fases van groepsvorming te begrijpen en te respecteren om een positief groepsklimaat te creëren. Een goede formatie en een begrip van de groepsdynamica zijn belangrijke factoren in het succes van de groep.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties