Privacyverklaring

Wanneer verzamelt TIP jouw persoonsgegevens?
TIP verzamelt jouw gegevens vanaf het moment dat jij je via onze website inschrijft/solliciteert, via een vacaturesite solliciteert, via een van onze vestigingen of op een andere manier benaderd wordt. Voordat wij jouw gegevens bewaren en verwerken, zullen wij eerst toestemming vragen. Zo wordt tijdens het invullen van het online sollicitatieformulier nadrukkelijk om jouw toestemming gevraagd door middel van een verplicht veld.

Waarom verzamelt TIP persoonsgegevens?
TIP heeft jouw persoonsgegevens nodig om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Op deze manier kunnen wij samen met jou op zoek gaan naar wat jij leuk vindt, zodat jij jouw reis door het basisonderwijs kan maken. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van (opleidings-) overeenkomsten met betrekking tot juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult of op een andere manier contact hebt met TIP , zullen wij zo snel mogelijk jouw vragen beantwoorden. TIP zal de gegevens die jij haar toestuurt bewaren zolang als nodig is om jou te helpen.

Welke gegevens verzamelt TIP?
Als wij jouw inschrijving ontvangen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

1. Voor- en achternaam
2. E-mailadres
3. Curriculum vitae en telefoonnummer zijn optioneel

We zullen contact met je opnemen om te bespreken wat jij zoekt in een baan. Om jou zo goed mogelijk verder te helpen, vragen wij de volgende persoonsgegevens op:

1. Gegevens over beschikbaarheid en verlof
2. Curriculum vitae en motivatiebrief indien deze nog niet zijn aangeleverd

Wanneer je met TIP een overeenkomst aangaat, vragen we de volgende gegevens op:

1. NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
2. Nationaliteit, burgerservicenummer, identiteitsbewijs met foto
3. In het geval van zzp’ers: het KvK-uittreksel en btw-nummer
4. In het geval van zzp’ers: het formulier ‘Verklaring Identiteit’ (soort identiteitsbewijs, documentnummer, voornamen, achternaam, geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats, geslacht, datum van afgifte en de geldigheidsdatum).
5. Betaalgegevens
6. VOG
7. Gegevens die gerelateerd zijn aan de verzuim- en salarisadministratie
8. Diploma’s, certificaten en werkervaring

Hoe lang bewaart TIP jouw persoonsgegevens?
Jouw sollicitatiegegevens worden tot 1 jaar na de inschrijfdatum bewaard. Wanneer je bij ons een overeenkomst sluit, worden jouw persoonsgegevens tot 2 jaar na de einddatum van het laatste contract bewaard.

De bewaartermijn die TIP hanteert is afhankelijk van de wet- en regelgeving inzake het bewaren van persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is de fiscale bewaarplicht van de Belastingdienst. De gegevens met betrekking tot de loonadministratie moet TIP tot 7 jaar bewaren. Meer informatie over wettelijke bewaartermijnen is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
TIP verstrekt jouw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is om jouw droomschool te vinden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens gaan, indien noodzakelijk, naar een aantal derden, zoals gegevensverwerkers, opdrachtgevers, en autoriteiten. Daarnaast deelt TIP ook jouw NAW-gegevens met een beperkt aantal zakenrelaties.

Recht op inzage, correctie en bezwaar
Om inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die TIP verwerkt, heb jij een aantal rechten. Zo kan jij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens in te zien. Mocht blijken dat sommige gegevens niet (meer) correct zijn, dan kan je dit aan TIP doorgeven. Wij zullen meteen jouw gegevens aanpassen.

Als jij niet meer wilt dat TIP jouw gegevens gebruikt, kun je dit schriftelijk melden bij TIP via [email protected]. Wij zullen dan jouw gegevens wissen en dit schriftelijk bevestigen. Dit betekent wel dat TIP je niet meer op de beste manier kan helpen met het vinden van de leukste baan.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2023. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.