Categorie: Begrippen

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een neurologische aandoening die invloed heeft op het lezen, spellen en soms ook op schrijven. Mensen met dyslexie hebben moeite met het automatisch herkennen en verwerken van geschreven taal, wat kan leiden tot langzamer lezen, spellingsfouten en moeite...

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een leerstoornis die wordt gekenmerkt door lichte/ernstige moeilijkheden met het begrijpen en gebruiken van getallen en wiskundige concepten, zelfs bij voldoende intelligentie en onderwijs. Mensen met dyscalculie ervaren problemen met het begrijpen van...

Wat betekent een goede brede ontwikkeling?

Brede ontwikkeling is een holistische benadering van leren die verder gaat dan alleen academische prestaties. Het omvat de groei van een individu op verschillende gebieden, waaronder intellectueel, sociaal, emotioneel en fysiek. Dit betekent dat het niet alleen gaat...

Wat zijn studievaardigheden?

Wat zijn studievaardigheden? Studievaardigheden vormen de sleutel tot succesvol leren. Het gaat om de verzameling tools en technieken die studenten nodig hebben om informatie op te nemen, te begrijpen en toe te passen. Dit omvat niet alleen het maken van een gedegen...

kinesthetisch ingesteld zijn: wat betekent dat?

"kinesthetisch ingesteld zijn" verwijst naar een voorkeur voor het verwerken van informatie door middel van fysieke activiteiten en ervaringen. Mensen die kinesthetisch ingesteld zijn, leren het beste door te doen, te ervaren en te bewegen. Ze voelen zich vaak...

Wat is auditief ingesteld zijn?

"Auditief ingesteld zijn" betekent dat iemand een voorkeur heeft voor het verwerken van informatie door te luisteren en geluiden te gebruiken. Mensen die auditief ingesteld zijn, voelen zich vaak comfortabeler bij het luisteren naar gesproken instructies, podcasts,...

Wat is een fixed mindset?

Een fixed mindset is een overtuiging van iemand dat zijn of haar vaardigheden en intelligentie vaststaan en daardoor elke inspanning ter verbetering onnodig zou zijn. De tegenhanger hiervan is de growth mindset, waarbij iemand ervan overtuigd is dat door inspanning je...

Wat is een onderwijs-zorgarrangement (OZA)

Een onderwijs-zorgarrangement (OZA) is een maatwerkvoorziening voor een leerling, die in samenwerking tussen de school/samenwerkingsverband en de zorg-en jeugdhulp kan worden aangeboden.  Zoals ook in de blog over passend onderwijs besproken, behoeft de doelgroep van...

Wat is thematisch leren?

Thematisch leren is een onderwijsmethode waarbij leerlingen mee worden genomen in één onderwerp per keer en aan de hand van het betreffende onderwerp verschillende vakken geïntegreerd krijgen aangeboden.  Leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs krijgen bij...

Wat is democratisch onderwijs?

Democratisch onderwijs is een particuliere onderwijsvorm waarbij er-in tegenstelling tot regulier onderwijs- niet gewerkt wordt met cijfers of centrale examens. Wat bovendien afwijkend is, is dat iedereen tussen de 4 en 21 jaar toegelaten kan worden tot een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Wat is didactiek?

Didactiek betekent de kunst en het vakmanschap van het onderwijzen. Didactiek is afgeleid van het Griekse woord ´Didagma´ dat letterlijk onderwijs betekent. De Didactiek is bovendien een wetenschappelijke vakdiscipline die antwoord probeert te geven op de vraag hoe onderwijs op een zodanige manier kan worden ingericht dat het tot de beste ontwikkeling en resultaten van leerlingen leidt. Didactiek richt zich meer op de techniek van kennisoverdracht en wordt als onderdeel beschouwd van de Pedagogiek. 

In de Pedagogiek wordt in den breedte gekeken naar de ontwikkeling van kinderen en beperkt zich dus niet enkel tot kennisoverdracht. Het gaat ook over meer fundamentele vragen als ´Hoe kan ouderbetrokkenheid een positieve uitwerking hebben op de ontwikkeling van het kind?´ of ´hoe kun je meer autonomie over zijn/haar eigen leerproces bij een leerling stimuleren?´ 

De Didactiek en Pedagogiek kunnen elkaar met hun wetenschappelijke bevindingen dus juist ook versterken. 

Didactische vaardigheden van een onderwijzer zijn essentieel voor het verbeteren van de cognitieve vaardigheden van leerlingen. Ze leren lezen, schrijven, samenwerken, uitvoeren en te reflecteren op hun eigen leerproces (lees: Metacognitieve vaardigheden). 

Er zijn vele technieken die in de Didactiek aanwezig zijn om kennisoverdracht te versterken. Het is bijvoorbeeld van belang om voorkennis van leerlingen te activeren vooraleer aan een nieuw onderwerp te beginnen. Dit gaat uit van het principe dat kennis als een gebouw is: zonder fundering geen woning. Ook het combineren van meerdere prikkels in het leerproces is een techniek die toegepast kan worden.

Combineer het lezen van ´droge´ teksten met kennisoverdracht door middel van beeld en geluid. Ook is het afwisselen van instructie in stukjes opgeknipt, met meteen oefenen in de praktijk, een techniek in de Didactiek.

Didactiek

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 25 januari 2024

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *