Categorie: Begrippen

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een neurologische aandoening die invloed heeft op het lezen, spellen en soms ook op schrijven. Mensen met dyslexie hebben moeite met het automatisch herkennen en verwerken van geschreven taal, wat kan leiden tot langzamer lezen, spellingsfouten en moeite...

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een leerstoornis die wordt gekenmerkt door lichte/ernstige moeilijkheden met het begrijpen en gebruiken van getallen en wiskundige concepten, zelfs bij voldoende intelligentie en onderwijs. Mensen met dyscalculie ervaren problemen met het begrijpen van...

Wat betekent een goede brede ontwikkeling?

Brede ontwikkeling is een holistische benadering van leren die verder gaat dan alleen academische prestaties. Het omvat de groei van een individu op verschillende gebieden, waaronder intellectueel, sociaal, emotioneel en fysiek. Dit betekent dat het niet alleen gaat...

Wat zijn studievaardigheden?

Wat zijn studievaardigheden? Studievaardigheden vormen de sleutel tot succesvol leren. Het gaat om de verzameling tools en technieken die studenten nodig hebben om informatie op te nemen, te begrijpen en toe te passen. Dit omvat niet alleen het maken van een gedegen...

kinesthetisch ingesteld zijn: wat betekent dat?

"kinesthetisch ingesteld zijn" verwijst naar een voorkeur voor het verwerken van informatie door middel van fysieke activiteiten en ervaringen. Mensen die kinesthetisch ingesteld zijn, leren het beste door te doen, te ervaren en te bewegen. Ze voelen zich vaak...

Wat is auditief ingesteld zijn?

"Auditief ingesteld zijn" betekent dat iemand een voorkeur heeft voor het verwerken van informatie door te luisteren en geluiden te gebruiken. Mensen die auditief ingesteld zijn, voelen zich vaak comfortabeler bij het luisteren naar gesproken instructies, podcasts,...

Wat is een fixed mindset?

Een fixed mindset is een overtuiging van iemand dat zijn of haar vaardigheden en intelligentie vaststaan en daardoor elke inspanning ter verbetering onnodig zou zijn. De tegenhanger hiervan is de growth mindset, waarbij iemand ervan overtuigd is dat door inspanning je...

Wat is een onderwijs-zorgarrangement (OZA)

Een onderwijs-zorgarrangement (OZA) is een maatwerkvoorziening voor een leerling, die in samenwerking tussen de school/samenwerkingsverband en de zorg-en jeugdhulp kan worden aangeboden.  Zoals ook in de blog over passend onderwijs besproken, behoeft de doelgroep van...

Wat is thematisch leren?

Thematisch leren is een onderwijsmethode waarbij leerlingen mee worden genomen in één onderwerp per keer en aan de hand van het betreffende onderwerp verschillende vakken geïntegreerd krijgen aangeboden.  Leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs krijgen bij...

Wat is democratisch onderwijs?

Democratisch onderwijs is een particuliere onderwijsvorm waarbij er-in tegenstelling tot regulier onderwijs- niet gewerkt wordt met cijfers of centrale examens. Wat bovendien afwijkend is, is dat iedereen tussen de 4 en 21 jaar toegelaten kan worden tot een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de manier waarop aan leerlingen met een extra hulpvraag hulp en aanpassing worden georganiseerd binnen een samenwerkingsverband. 

In 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden die deze organisatie van passend onderwijs wettelijk verankerde. De wet was mede een reactie op het toenemende aantal ´thuiszitters´. In deze wet is ook de zorgplicht van scholen uitgewerkt. Deze zorgplicht omvat de verplichting voor scholen om binnen een periode van 6-10 weken- voor zowel nieuwe leerlingen als huidige leerlingen- een passende ondersteuning te bieden. Die passende ondersteuning gaat uiteraard vaak vooraf van een expliciete hulpvraag van de ouders/verzorgers van een leerling.

De organisatie van passend onderwijs is zowel vastgelegd op schoolniveau als op het samenwerkingsverband niveau. 

Een samenwerkingsverband is een groep scholen in eenzelfde regio die samenwerken in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Ieder samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan op. De volgende punten zijn in ieder geval wettelijk verplicht om op te nemen in het ondersteuningsplan:

  • Het minimumniveau van ondersteuning dat op iedere school binnen het samenwerkingsverband aanwezig is.
  • Hoe de voorzieningen binnen het samenwerkingsverband en tussen de scholen is geregeld
  • De verdeling van financiële middelen tussen de scholen, inclusief de begroting
  • De procedure en criteria voor het plaatsen van leerlingen op het speciaal onderwijs

 

In het schoolondersteuningsplan kun je verder raadplegen wat een school zelf aanbiedt aan passende ondersteuning en welke ondersteuning er bijvoorbeeld vanuit het samenwerkingsverband in de vorm van onderwijs-zorgarrangementen kan komen (vanaf nu: OZA). Vaak is het doel van een OZA om ´thuiszitters´ weer naar school te laten gaan. Niet alleen het samenwerkingsverband, maar ook de jeugdhulp wordt vaak betrokken in het geval van een OZA. 

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 19 februari 2024

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *