Categorie: Begrippen

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Wat betekent ‘leren leren’?

"Leren leren" is eigenlijk leren hoe je het beste kunt studeren. Het gaat niet alleen om het uit je hoofd leren van dingen, maar vooral om het begrijpen en onthouden van wat je leert. Als je leert hoe je moet leren, kun je beter omgaan met je schoolwerk en betere...

Wat is een plusklas?

Een plusklas is een speciale klas of groep binnen een school die is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen die extra uitdaging en verdieping nodig hebben in hun leerproces. Deze klas biedt een omgeving waar getalenteerde en hoogbegaafde...

Wat is een schoolleider?

Een schoolleider is iemand die verantwoordelijk is voor het leiden en organiseren van een school. Deze persoon heeft een belangrijke rol in het dagelijkse reilen en zeilen van de school en zet zich in voor het creëren van een goede leeromgeving. Als schoolleider is...

Wat is logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep dat zich richt op onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Een logopedist is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van diverse communicatieproblemen. Dit...

Wat doet een orthopedagoog?

Een orthopedagoog is een speciale pedagoog die helpt als kinderen of jongeren moeilijkheden hebben met leren, gedrag, of emoties. Ze zijn experts in het begrijpen en ondersteunen van kinderen met speciale behoeften, zoals ADHD (zie: ADHD in de klas) , autisme, of...

Wat doet een onderwijsassistent?

Een onderwijsassistent is een onmisbare kracht binnen het onderwijs. Deze professional ondersteunt leraren en docenten op verschillende niveaus, van basisschool tot middelbare school en zelfs in het hoger onderwijs. Het werk van een onderwijsassistent is gevarieerd en...

Wat is een schakelklas?

Een schakelklas is een onderwijsvoorziening die speciaal is ontworpen om leerlingen te helpen die moeite hebben met de Nederlandse taal en cultuur. Deze klas biedt extra ondersteuning aan leerlingen voor wie Nederlands niet de eerste taal is, zodat ze beter kunnen...

Wat is blended learning?

Blended learning is een leermethode waarbij traditioneel klaslokaalonderwijs wordt gecombineerd met online leren. Dit betekent dat leerlingen zowel in de klas als online les krijgen. In de klas kunnen ze direct contact hebben met hun docent en medeleerlingen, terwijl...

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een neurologische aandoening die invloed heeft op het lezen, spellen en soms ook op schrijven. Mensen met dyslexie hebben moeite met het automatisch herkennen en verwerken van geschreven taal, wat kan leiden tot langzamer lezen, spellingsfouten en moeite...

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een leerstoornis die wordt gekenmerkt door lichte/ernstige moeilijkheden met het begrijpen en gebruiken van getallen en wiskundige concepten, zelfs bij voldoende intelligentie en onderwijs. Mensen met dyscalculie ervaren problemen met het begrijpen van...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de manier waarop aan leerlingen met een extra hulpvraag hulp en aanpassing worden georganiseerd binnen een samenwerkingsverband. 

In 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden die deze organisatie van passend onderwijs wettelijk verankerde. De wet was mede een reactie op het toenemende aantal ´thuiszitters´. In deze wet is ook de zorgplicht van scholen uitgewerkt. Deze zorgplicht omvat de verplichting voor scholen om binnen een periode van 6-10 weken- voor zowel nieuwe leerlingen als huidige leerlingen- een passende ondersteuning te bieden. Die passende ondersteuning gaat uiteraard vaak vooraf van een expliciete hulpvraag van de ouders/verzorgers van een leerling.

De organisatie van passend onderwijs is zowel vastgelegd op schoolniveau als op het samenwerkingsverband niveau. 

Een samenwerkingsverband is een groep scholen in eenzelfde regio die samenwerken in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Ieder samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan op. De volgende punten zijn in ieder geval wettelijk verplicht om op te nemen in het ondersteuningsplan:

  • Het minimumniveau van ondersteuning dat op iedere school binnen het samenwerkingsverband aanwezig is.
  • Hoe de voorzieningen binnen het samenwerkingsverband en tussen de scholen is geregeld
  • De verdeling van financiële middelen tussen de scholen, inclusief de begroting
  • De procedure en criteria voor het plaatsen van leerlingen op het speciaal onderwijs

 

In het schoolondersteuningsplan kun je verder raadplegen wat een school zelf aanbiedt aan passende ondersteuning en welke ondersteuning er bijvoorbeeld vanuit het samenwerkingsverband in de vorm van onderwijs-zorgarrangementen kan komen (vanaf nu: OZA). Vaak is het doel van een OZA om ´thuiszitters´ weer naar school te laten gaan. Niet alleen het samenwerkingsverband, maar ook de jeugdhulp wordt vaak betrokken in het geval van een OZA. 

Meer weten over ?

Klik hier en lees het verhaal van .

Meer over Tip Onderwijs

Wil jij meer artikelen lezen? Bekijk onze kennisbank.

Meer weten over Tip Onderwijs? Bekijk de over ons pagina.

Op zoek naar een nieuwe onderwijs uitdaging? Bekijk onze vacatures.

 

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 19 februari 2024

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *