Categorie: Functies

Ingeschatte leestijd: 5 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Verandering van de term “juf”?

LIEVER GEEN JUF “Goedemorgen groep 3/4“, daarmee start ik de dagopening in mijn combinatiegroep. “Goedemorgen leerkracht”, zeggen de leerlingen terug. Vijf jaar geleden ging ik, na 17 jaar werkzaam geweest te zijn als advocaat, als zij-instromer werken in het primair...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 5 minuten

Een duik in de wereld van een onderwijsassistent

Een persoonlijke reis van passie en onderwijs

Gelukkig is er op scholen steeds meer aandacht voor leerlingen die bovengemiddeld presteren. Want deze leerlingen vallen ook onder zorgleerlingen al worden ze vaak niet als zodanig beschouwd. Er wordt nog te vaak gedacht dat deze leerlingen zich gemakkelijk kunnen redden en dat ze zich de leerstof vaak prima eigen kunnen maken. Dit is echter lang niet altijd het geval en zien we hiaten bij deze leerlingen ontstaan omdat ze niet écht hebben geleerd om te leren. Bij gebrek aan uitdaging, dus het werken op niveau, kunnen ze zich ongelukkig gaan voelen, onderpresteren, gedemotiveerd raken en zelfs ongewenst gedrag gaan vertonen.  Ik heb mij verdiept in het samenstellen van lesprogramma’s voor deze leerlingen en begeleid hen met het verwerken daarvan.

Mijn naam is Paulien Schrijver. Ik vind het erg belangrijk om ambities vorm te geven en te doen waar je hart naar uitgaat. Voor mij is dat het begeleiden van kinderen op het cognitieve vlak. Ik zit bij een Netwerk Hoogbegaafdheid BO en ben van daaruit HB-specialist op een basisschool met ca 380 leerlingen. Ook vul ik daar arrangementen in vanuit het Speciaal Onderwijs en doe dat met evenveel voldoening en plezier.

Zo begint mijn introductie op de homepage van mijn website www.pauliens-leerplein.com  Dit is een digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Maar mij is gevraagd een blog te schrijven over o.a. de functie van een onderwijsassistent. Ik geef toe dat ik dus een wat ongewone weg heb bewandeld,  maar een voor mij wel heel interessante. 

 

Opleidingen, scholing en stage

Na mijn scheiding had ik voorgenomen dat ik werk wilde gaan doen waar mijn passie ligt. En dat is het werken met kinderen. Omdat ik zelf moeder was van twee jonge kinderen, me volledig aan het moederschap wilde wijden maar me ook wilde omscholen, heb ik via het NTI de opleiding MBO Onderwijsassistent niveau 4 gedaan in 2 jaar. Het diploma is het landelijk erkende diploma die ook bij de reguliere opleiding wordt afgegeven. 

Naast theorie moest ik 800 uur stagelopen. Mijn stageperiode speelde zich grotendeels af op de Sint Nicolaasschool in Haren. Tijdens die stage heb ik o.a. leerlingen mogen begeleiden die moeite hadden met de reguliere leerstof. Maar omdat ik me wilde verdiepen in meer- en hoogbegaafdheid heb ik de meeste ervaring mogen opdoen in de Werkwinkel. De Werkwinkel was een afdeling voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en het excellentieprofiel van de school bestond voor een groot deel uit het beleid voor deze doelgroep. 

Na mijn stage op de Sint Nicolaas school werd mij gevraagd om plusgroepen op te zetten op de basisschool waar ik nu inmiddels 10 jaar werkzaam ben. Ik heb bijscholing gedaan, bij Novilo in Utrecht, voor Talentbegeleider. 

Maar ik zal niet teveel afdwalen en wil in een andere blog daar graag meer over vertellen. Ik wil jullie nu graag meenemen in de wereld van de onderwijsassistent. 

 

De onderwijsassistent

Allereerst wil ik even kwijt dat ik ervan overtuigd ben, dat de belangrijkste ingrediënten om een goede onderwijsassistent te worden/zijn is: geduld, dat je werkt vanuit liefde voor het kind, dat je laat merken dat je met ze begaan bent en ‘echtheid’ toont. Natuurlijk is het van belang om goed je grenzen aan te kunnen geven en de regie in handen te houden. Zelf geloof ik ook erg in het Pygmalion effect. Als je een kind laat merken dat je echt vertrouwt in zijn kunnen, dan zal het hiernaar gaan handelen. 

 

Verschillen in functie en niveau

Nu even wat zakelijke uiteenzettingen, omdat ik merkt dat er vaak onduidelijkheid is over de volgende functies: onderwijsassistent A,B en C, klassenassistent schaal 3 en 4 en schoolassistent.

Onderwijsassistent A:  geeft ondersteuning en begeleiding aan leerlingen. Deze ondersteuning is vooraf afgestemd met de leraar. Kortom: krijgt de instructie en het werk mee vanuit de klas.

Onderwijsassistent B: doet hetzelfde als onderwijsassistent A, maar stelt zich proactief op door verbetervoorstellen te doen en ideeën aan te dragen.

Onderwijsassistent C: is meer autonoom en kan handelen naar eigen inzicht, maar werkt ook mee aan het vormgeven van opdrachten, leeractiviteiten, werkvorming en planning van leeractiviteiten.

Ten onrechte wordt een onderwijsassistent vaak verward met een klassenassistent. Klassenassistent (schaal 3) vervuld vooral verzorgende taken en heeft geen onderwijsinhoudelijke taken.

Klassenassistent (schaal 4) heeft naast verzorgende taken ook eenvoudige, routinematige onderwijsinhoudelijke taken. 

Een schoolassistent doet vooral administratieve en huishoudelijke taken voor de school.

Mijn volgende blog

Het is een persoonlijk blog geworden omdat ik wil laten zien dat er vaak meer mogelijkheden zijn dan enkel de reguliere weg bewandelen. Maar bij mijn volgende blog ga ik dieper in op de taken van een onderwijsassistent en talentbegeleider. Ik hoop hiermee degenen te kunnen enthousiasmeren die eraan denken om ook dit beroep te kiezen. Want om iets te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het geluk van kinderen, vind ik een bijzonder mooie taak.

Paulien Schrijver

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Paulien Schrijver
Op: 11 april 2024

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *