Categorie: Begrippen

Ingeschatte leestijd: 3 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een neurologische aandoening die invloed heeft op het lezen, spellen en soms ook op schrijven. Mensen met dyslexie hebben moeite met het automatisch herkennen en verwerken van geschreven taal, wat kan leiden tot langzamer lezen, spellingsfouten en moeite...

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een leerstoornis die wordt gekenmerkt door lichte/ernstige moeilijkheden met het begrijpen en gebruiken van getallen en wiskundige concepten, zelfs bij voldoende intelligentie en onderwijs. Mensen met dyscalculie ervaren problemen met het begrijpen van...

Wat betekent een goede brede ontwikkeling?

Brede ontwikkeling is een holistische benadering van leren die verder gaat dan alleen academische prestaties. Het omvat de groei van een individu op verschillende gebieden, waaronder intellectueel, sociaal, emotioneel en fysiek. Dit betekent dat het niet alleen gaat...

Wat zijn studievaardigheden?

Wat zijn studievaardigheden? Studievaardigheden vormen de sleutel tot succesvol leren. Het gaat om de verzameling tools en technieken die studenten nodig hebben om informatie op te nemen, te begrijpen en toe te passen. Dit omvat niet alleen het maken van een gedegen...

kinesthetisch ingesteld zijn: wat betekent dat?

"kinesthetisch ingesteld zijn" verwijst naar een voorkeur voor het verwerken van informatie door middel van fysieke activiteiten en ervaringen. Mensen die kinesthetisch ingesteld zijn, leren het beste door te doen, te ervaren en te bewegen. Ze voelen zich vaak...

Wat is auditief ingesteld zijn?

"Auditief ingesteld zijn" betekent dat iemand een voorkeur heeft voor het verwerken van informatie door te luisteren en geluiden te gebruiken. Mensen die auditief ingesteld zijn, voelen zich vaak comfortabeler bij het luisteren naar gesproken instructies, podcasts,...

Wat is een fixed mindset?

Een fixed mindset is een overtuiging van iemand dat zijn of haar vaardigheden en intelligentie vaststaan en daardoor elke inspanning ter verbetering onnodig zou zijn. De tegenhanger hiervan is de growth mindset, waarbij iemand ervan overtuigd is dat door inspanning je...

Wat is een onderwijs-zorgarrangement (OZA)

Een onderwijs-zorgarrangement (OZA) is een maatwerkvoorziening voor een leerling, die in samenwerking tussen de school/samenwerkingsverband en de zorg-en jeugdhulp kan worden aangeboden.  Zoals ook in de blog over passend onderwijs besproken, behoeft de doelgroep van...

Wat is thematisch leren?

Thematisch leren is een onderwijsmethode waarbij leerlingen mee worden genomen in één onderwerp per keer en aan de hand van het betreffende onderwerp verschillende vakken geïntegreerd krijgen aangeboden.  Leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs krijgen bij...

Wat is democratisch onderwijs?

Democratisch onderwijs is een particuliere onderwijsvorm waarbij er-in tegenstelling tot regulier onderwijs- niet gewerkt wordt met cijfers of centrale examens. Wat bovendien afwijkend is, is dat iedereen tussen de 4 en 21 jaar toegelaten kan worden tot een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 3 minuten

Wat is pedagogiek?

Pedagogiek is een vakgebied met als focus de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het onderzoek binnen de pedagogiek richt zich met name op de methodes en vaardigheden die opvoeders- maar ook onderwijzers- kunnen toepassen om de ontwikkeling van het kind op een gunstige wijze te stimuleren. Het woord is afgeleid uit het Oudgrieks en betekent letterlijk ´het (bege)leiden van een kind.´ 

Wat is nu precies de toegevoegde waarde en de kernvisie van dit vakgebied ten opzichte van bijvoorbeeld de didactiek? Zoals in het artikel (lees: Wat is didactiek?) over didactiek uiteengezet, is de didactiek een onderdeel van de pedagogiek dat zich richt op kennisoverdracht. De pedagogiek is echter veel breder dan dat. Het richt zich op velerlei factoren die invloed- negatief of positief-  hebben op de algemene ontwikkeling van het kind. Er zijn vele specialisaties binnen de pedagogiek. We lichten één specialisatie ter illustratie toe.  

 

Ecologische pedagogiek

Eén soort pedagogiek is de ecologische variant. Ecologie gaat- zoals het woord al doet vermoeden- over de interactie tussen het kind en zijn/haar leefomgeving en van welke invloed deze is op de ontwikkeling. Onder omgeving valt de plaats waar je woont en de sociale voorzieningen ter plekke, maar ook van welke religieuze gemeenschap je deel uitmaakt en in wat voor soort gezin je opgroeit. Het doel van een ecologische pedagoog is om dit allemaal te analyseren en waar mogelijk in te grijpen/gebruik te maken van de sociale omgeving van het kind om de ontwikkeling te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van ouderbetrokkenheid. 

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 1 februari 2024

Reacties

1 Reactie

  1. Frank

    Bedankt voor de uitleg! Erg handig

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *