Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

21e-eeuwse vaardigheden in het klaslokaal

21e-eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs Als basisschooldocenten staan we voor de uitdaging om onze leerlingen voor te bereiden op een wereld die voortdurend verandert. In de 21e eeuw zijn traditionele vaardigheden niet langer voldoende. We moeten onze focus...

Het belang van een professionele leergemeenschap

Het belang van een professionele leergemeenschap voor basisschooldocenten Wat is nou een professionele leergemeenschap? In het dynamische landschap van het basisonderwijs is de rol van docenten van onschatbare waarde. Het bevorderen van een cultuur van voortdurend...

Inclusief onderwijs in de praktijk

Op weg naar inclusief onderwijs ‘Inclusief Onderwijs’ is inmiddels een welbekend en veelbesproken onderwerp binnen het onderwijs. Het inclusiever werken berust voornamelijk op een visie waarbij verschillen tussen kinderen, op welk gebied dan ook, worden gezien,...

Onderwijskwaliteit in het (basis)onderwijs

Een betoverende blik op onderwijskwaliteit Onderwijskwaliteit, waarvoor dient het? In het dynamische universum van het (basis)onderwijs worden leraren vaak uitgedaagd om verschillende rollen te vervullen. Een van die rollen, die misschien niet altijd het stralende...

Wat is inclusief onderwijs

Op weg naar inclusief onderwijs Je kunt er niet meer omheen: Inclusief onderwijs leeft! Op LinkedIn worden met grote regelmaat berichten geplaatst over bijeenkomsten, webinars en goede voorbeelden met als thema inclusie. Het ministerie van OCW heeft in de ’Contouren...

Ontwikkelingsgericht onderwijs: verlangen als drijvende kracht

Verlangen als motor voor ontwikkeling Ieder mens heeft het verlangen om zich te ontwikkelen. Dat is er altijd. Soms latent aanwezig op de achtergrond en soms prominent in gedachten en handelen. De belangrijkste taak van de leerkracht is dat verlangen te vangen en in...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Is leertijduitbreiding de sleutel tot verbeterde onderwijskansen?

Mogelijke invullingen interventie leertijduitbreiding 

Leertijduitbreiding is als interventie opgenomen in het NPO menukaart. Inzet van deze interventie betekent dat er extra leertijd wordt gefaciliteerd om of aan de slag te gaan met de schoolvakken dan wel met sport- en culturele activiteiten. In deze blog zullen een aantal mogelijke invullingen van deze verlengde schooltijd de revue passeren. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde leerwinst van deze interventie drie maanden is.

 

Reken -en taalvaardigheden

Sinds 2006 is er een nieuw beleidsinstrument geïntroduceerd in de instrumentenkist van het achterstandenbeleid: de schakelklassen. Doel van de schakelklassen is om extra leertijd in te regelen naast de reguliere schooluren voor kinderen die een taalachterstand hebben opgelopen doordat ze bijvoorbeeld thuis geen Nederlands spreken of nieuwkomer zijn. Tussen 2009 en 2012 werd gewerkt met zogenoemde profijtklassen. Leerlingen in de groepen 6,7 en 8 die een taal- en/of rekenachterstand hebben, werden geselecteerd om naschoolse lessen te volgen voor die vakken. Het resultaat was dat leerlingen hun werkelijke potentieel konden benutten en een hoger middelbaar schooladvies kregen. In de profijtklassen werd tevens ingezet om werkhouding en metacognitie: competenties die goed van pas komen in het voortgezet onderwijs.

 

Leertijduitbreiding voor Mentale Welzijnsprogramma’s

Een niet te onderschatten deel van de leerlingen kampt met sociaal-emotionele problematiek; corona heeft daar een versterkend effect op gehad. Om jezelf op cognitief vlak te kunnen ontwikkelen is het onontbeerlijk dat je goed in je vel zit. Belangrijk om daar dan ook als school tijd en energie in te steken. In het Verenigd Koninkrijk heeft men een naschools programma ontwikkeld voor leerlingen die kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen of andere psychoproblematiek met als doel om hen succeservaringen te laten opdoen. Het programma houdt in dat leerlingen een middag per week naar (vaak) een sportstadion gedaan. Vaak wordt bij de activiteiten een rolmodel (bijvoorbeeld profvoetballer) betrokken. Dit concept is door verschillende scholen in Nederland overgenomen!

 

Aantal aandachtspunten 

Allereerst is het bij inzet van leertijduitbreiding van belang dat er een specifieke doelgroep wordt geselecteerd. Vervolgens dienen er specifieke leerdoelen geformuleerd te worden. Het doel moet scherp voor ogen gehouden worden, zodat daar ook duidelijk op gemonitord kan worden. De inzet is het meest effectief als de uitvoering plaats heeft in kleinere groepjes. Ten slotte is het essentieel dat sociaal-emotionele ontwikkeling uitdrukkelijk als element wordt meegenomen in de interventie. Succeservaringen, leerplezier, werkhouding en zelfvertrouwen zijn heel belangrijk. 

Bron: https://www.onderwijskennis.nl/kennisbank/leertijduitbreiding-en-onderwijskansen

 

Meer weten over Tip onderwijs?

Klik hier en lees het verhaal van Tip onderwijs.

Meer over Tip Onderwijs

Wil jij meer artikelen lezen? Bekijk onze kennisbank.

Meer weten over Tip Onderwijs? Bekijk de over ons pagina.

Op zoek naar een nieuwe onderwijs uitdaging? Bekijk onze vacatures.

 

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 24 november 2023

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *