Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Agora | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Agora

Agora: een nieuwe benadering van onderwijs

Agora is een onderwijsconcept dat de autonomie van de lerende centraal stelt. De rol van de coach is cruciaal bij het begeleiden van leerlingen bij hun eigen leerroute. In plaats van traditionele schoolvakken, wordt er gefocust op onderzoek naar de wereld.
Leerlingen creëren hun eigen leerroute door vijf ‘werelden’ te verkennen: kunstzinnige wereld, wetenschappelijke wereld, spirituele wereld, maatschappelijke wereld en sociale/ethische wereld. Het uitgangspunt van Agora is ‘leren vindt het best in vrijheid plaats’.

Autonoom leren

Agora gaat over autonoom leren, waarbij leerlingen steeds meer eigenaarschap nemen over hun eigen leren. Samen met de coach bepaalt de lerende wat op een bepaald moment zinvol is en wat niet.
De leervraag van de lerende staat centraal in het totale leerproces. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend voor de leeractiviteiten. Vanuit de leervraag ontstaat het leerproces.

Sociaal leren

Autonoom leren betekent niet ‘in je eentje leren’. Leren vindt altijd plaats te midden van en samen met anderen, binnen en buiten een groep. Elke leerling garandeert die autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid ook voor zijn of haar medeleerlingen.
De coaches spelen een sleutelrol in deze dynamiek en in dit pedagogisch klimaat. Het Agora-concept is wetenschappelijk onderbouwd middels verschillende theorieën, zoals de zelfbeschikkingstheorie van Deci & Ryan en het model van zelfregulerend leren van Huh & Reigeluth.
De creativiteit van leerlingen wordt gestimuleerd door het creatief proces in vier fasen van SLO. Dit proces omvat kaderen, waarnemen, focussen, verbeelden, divergeren, convergeren, experimenteren, presenteren en probleem oplossen.
De Theory van Implementation intentions van Peter M. Gollwitzer helpt leerlingen met digitale kaartjes bij hun intenties te ondersteunen. Iets willen en vervolgens ook doen zijn twee verschillende dingen.
De taxonomie van Robert J. Marzano helpt in het observeren van een kind en het stellen van de juiste vragen aan hem of haar. Onder andere om de aspecten die hierboven genoemd zijn (bij ‘creativiteit’) naar een hoger niveau te tillen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Het Agora-concept is wetenschappelijk onderbouwd middels verschillende theorieën, zoals de zelfbeschikkingstheorie van Deci & Ryan, het model van zelfregulerend leren van Huh & Reigeluth, de creativiteit van SLO en de Theory van Implementation intentions van Peter M. Gollwitzer.
De taxonomie van Robert J. Marzano helpt in het observeren van een kind en het stellen van de juiste vragen aan hem of haar. Onder andere om de aspecten die hierboven genoemd zijn (bij ‘creativiteit’) naar een hoger niveau te tillen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties