Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Ambulante begeleiding | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding in het onderwijs

Ambulante begeleiding is een vorm van opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning biedt steun en advies bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen tot achttien jaar. Dit kan worden gegeven door diverse professionals, zoals pedagogisch werkers, schoolmaatschappelijk werkers of gezinsbegeleiders. Vaak wordt deze steun georganiseerd vanuit een opvoedsteunpunt, zoals een gemeente.

waarbij een intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) speelt een centrale rol in het onderwijs door leerlingenzorg en coördinatie te bieden. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders bij het beantwoorden van vragen over kinderen en voert gesprekken met hen over het kind.

van buiten de school naar de basisschool komt om een leerling individueel te begeleiden. Deze vorm van begeleiding richt zich op leerlingen met specifieke behoeften, zoals slechthorende kinderen, kinderen met taal-/spraakproblemen of leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.

De ambulante begeleider biedt ondersteuning aan de leerling, de leerkracht en de ouders. De begeleider stelt een handelingsplan op, wat aan het einde van het cursusjaar geëvalueerd wordt. Het doel van deze begeleiding is om de leerling te helpen bij het bereiken van zijn of haar leerdoelen en om de leerkracht en ouders te ondersteunen bij het bieden van een passende leeromgeving.

Onderwijskansen voor leerlingen

Ambulante begeleiding biedt leerlingen de kans om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen in een omgeving die aangepast is aan hun specifieke behoeften. Deze vorm van begeleiding helpt leerlingen om hun zelfvertrouwen te vergroten en om succes te ervaren in hun leerproces.
De ambulante begeleider werkt samen met de leerkracht en ouders om een passende leeromgeving te creëren. Dit kan inhouden dat de begeleider huiswerkbegeleiding

biedt, leeractiviteiten aanpast aan de behoeften van de leerling of de leerkracht en ouders adviseert over hoe zij de leerling kunnen ondersteunen.

Regionale expertisecentra

Regionale expertisecentra of scholen voor speciaal basisonderwijs kunnen ambulante begeleiding aanbieden. Deze centra bieden een breed scala aan diensten, waaronder begeleiding, advies en coaching voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
De ambulante begeleider kan ook een brugfunctie vervullen tussen de school en de thuisomgeving. Dit kan helpen om de leerling te ondersteunen bij het overbruggen van de kloof tussen school en thuis.

Conclusie

Ambulante begeleiding is een waardevolle vorm van opvoedingsondersteuning voor leerlingen met specifieke behoeften. Door deze vorm van begeleiding te bieden, kunnen we helpen om de leerling te ondersteunen bij het bereiken van zijn of haar leerdoelen en om de leerkracht en ouders te ondersteunen bij het bieden van een passende leeromgeving.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties