Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Beginsituatie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Beginsituatie

Beginsituatie in het onderwijs

De beginsituatie is het niveau van kennis, vaardigheden en houdingen dat leerlingen al bezitten voordat de leraar start met de les. Het is cruciaal om rekening te houden met deze basisontwikkeling

Basisontwikkeling is een onderwijsconcept dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen. Het streeft ernaar om de traditionele scheiding tussen spelactiviteiten en ‘echte leren’ op te heffen en in plaats daarvan een thematische aanpak te hanteren.

om een leergerichte aanpak

De leergerichte aanpak is een belangrijke benadering in het onderwijs. Het richt zich op het leerproces van de leerling en stimuleert het gebruik van leerdoelen. Leerlingen die leerdoelen hanteren, presteren over het algemeen beter en zijn meer gemotiveerd om te leren.

te creëren.

Om de beginsituatie te bepalen, moet de leraar inzicht hebben in de volgende punten: het niveau van de groep, de schoolsituatie, de leefwereld van de leerlingen, de interesses en belevingswereld van de leerlingen en de ontwikkeling van het kind. Al deze factoren zorgen voor aansluiting bij de beginsituatie.

Vragen over de beginsituatie

Welke vragen kan je stellen om de beginsituatie van leerlingen in beeld te krijgen? Om de beginsituatie goed te begrijpen, kunnen leraren verschillende vragen stellen.
Algemeen niveau en voorkennis: Wat weten de leerlingen al over het onderwerp van de les? Zijn er specifieke onderwerpen waar de meeste leerlingen moeite mee hebben of juist goed in zijn?
Schoolsituatie: Zijn er recente veranderingen in het schoolbeleid of het curriculum die van invloed kunnen zijn op de leerervaring? Zijn er buitenschoolse activiteiten of gebeurtenissen die de aandacht van de leerlingen kunnen afleiden?
Leefwereld van de leerlingen: Wat zijn de culturele achtergronden en ervaringen van de leerlingen? Hoe ziet hun dagelijkse leven eruit buiten school?
Interesses en belevingswereld: Welke onderwerpen of activiteiten interesseren de leerlingen? Zijn er specifieke hobby’s of buitenschoolse interesses waar rekening mee gehouden kan worden?
Ontwikkeling van het kind: Waar bevinden de leerlingen zich in hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling? Zijn er specifieke aandachtspunten op het gebied van gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling?
Voorkennis en ervaringen: Hebben de leerlingen eerder vergelijkbare onderwerpen behandeld? Zijn er ervaringen of achtergronden die van invloed kunnen zijn op hun begrip van het onderwerp?
Leervoorkeuren: Hoe leren de leerlingen het liefst? (bijvoorbeeld door te luisteren, te lezen, praktische ervaringen, enz.) Zijn er specifieke behoeften op het gebied van lesmethoden?
Specifieke behoeften en uitdagingen: Hebben bepaalde leerlingen extra ondersteuning nodig? Zijn er gevorderde leerlingen die uitdaging nodig hebben?
Motivatie en betrokkenheid: Wat motiveert de leerlingen om te leren? Hoe kunnen de lessen interessanter worden gemaakt voor hen?
Thuissituatie: Zijn er specifieke omstandigheden thuis die van invloed kunnen zijn op het leren? Is er ondersteuning van ouders beschikbaar?
Door deze vragen te stellen, kunnen leraren een samenhangend beeld krijgen van de beginsituatie van hun leerlingen en hun onderwijsaanpak aanpassen om effectiever en inclusiever te zijn.

Conclusie

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties