Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Cognitieve ontwikkeling | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Cognitieve ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken, de waarneming, en de fantasie. Ook de begrippen intelligentie en geheugen horen hierbij.
De ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget heeft de fasentheorie ontwikkeld, waarin hij de cognitieve ontwikkeling onderverdeelt in vier fasen. Het sensori-motorische stadium, het pre-operationele stadium, het concreet-operationele stadium en het formeel-operationele stadium.
De invloed van Piaget is erg groot geweest, maar er is ook kritiek gekomen. De kritiek is dat Piaget de waarde van het sociale contact onvoldoende onderkend heeft. De cognitieve ontwikkeling is een van de basale ontwikkelingsgebieden, samen met de sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling is een cruciale fase in de ontwikkeling van kinderen. Het omvat het leren omgaan met jezelf en anderen, het begrijpen van emoties en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

, de motorische ontwikkeling en de morele ontwikkeling

Morele ontwikkeling is een cruciaal aspect van de psychosociale ontwikkeling van kinderen. Het is de ontwikkeling van het besef van goed en kwaad en wordt ook wel de gewetensontwikkeling genoemd. Deze ontwikkeling is van groot belang voor de vorming van een kind tot een volwaardig persoon.

.

Stimuleren van cognitieve functies

Cognitieve functies zijn de bouwstenen die leerlingen nodig hebben om te kunnen denken en handelen. Niet alleen op cognitief, maar ook op emotioneel en sociaal niveau. Voorbeelden van cognitieve functies zijn nauwkeurig zijn, gegevens verzamelen, relaties leggen, classificeren, plannen en veronderstellingen maken.
Leerlingen ontwikkelen de cognitieve functies tijdens alledaagse activiteiten en interacties. Meestal gebeurt dit onbewust. Soms zijn er echter situaties waarin het van belang is de cognitieve functies bewust te stimuleren. In die situaties biedt een analyse- en begeleidingsinstrument een handvat.

Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

De ontwikkelingspsychologie is een wetenschap die de normale ontwikkeling van kind tot oudere bestudeert. Het richt zich op het begrijpen van de cognitieve, sociaal-emotionele, morele en basisontwikkeling van individuen.

is een vakgebied dat zich richt op de studie van de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en morele ontwikkeling van mensen. Het is een belangrijk vakgebied voor het begrijpen van de menselijke ontwikkeling.

De ontwikkelingspsycholoog bestudeert hoe mensen leren, hoe zij zich sociaal-emotioneel ontwikkelen en hoe zij moreel handelen. Het is een breed vakgebied dat zich richt op de studie van de menselijke ontwikkeling vanaf de geboorte tot aan het einde van het leven.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling is een cruciale factor bij het bereiken van een hoog niveau van persoonlijke effectiviteit. Het is een proces waarbij individuen streven naar het ontplooien van hun individuele mogelijkheden en talenten.

is een belangrijk aspect van de cognitieve ontwikkeling. Het is de ontwikkeling van het individu als een unieke persoon met eigen gedachten, gevoelens en handelingen.

De persoonlijke ontwikkeling is een proces dat plaatsvindt door middel van interacties met anderen, door middel van ervaringen en door middel van reflectie op het eigen handelen.

Conclusie

Cognitieve ontwikkeling is een belangrijk aspect van de menselijke ontwikkeling. Het is de ontwikkeling van het denken, de waarneming, en de fantasie. Door de cognitieve ontwikkeling te stimuleren, kunnen we de leerlingen helpen om beter te leren en om zich sociaal-emotioneel en moreel te ontwikkelen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties