Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Communicatie met ouders | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 3 minuten

Betekenis: Communicatie met ouders

Communicatie met ouders

Communicatie met ouders is een cruciale factor bij het creëren van een succesvolle onderwijservaring voor kinderen. Het is essentieel om een goede relatie op te bouwen tussen ouders en school om het welbevinden en de zorg voor het kind te verbeteren.
Ouders hebben een belangrijke rol bij het onderwijs van hun kinderen. Zij dienen actief betrokken te worden bij de onderwijszorg en dienen hun mening te geven over het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind. De school dient deze inbreng serieus te nemen en ouders actief te betrekken bij het onderwijsproces.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een cruciale factor bij de opvoeding en het onderwijs van kinderen. Het betreft de actieve betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kinderen, zowel thuis als op school.

is een belangrijke aspect van communicatie met ouders. Het is essentieel om ouders te betrekken bij het onderwijsproces en hen te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Dit kan worden gedaan door middel van oudergesprekken, contactavonden en oudertevredenheidspeiling

Een oudertevredenheidspeiling is een belangrijke stap in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Door middel van dit tevredenheidsonderzoek kunnen scholen nagaan of ouders tevreden zijn over de school en kunnen zij werken aan het verbeteren van de dienstverlening.

.

Door ouders te betrekken bij het onderwijsproces, kan de school een beter beeld krijgen van de verwachtingen en opvattingen van ouders over het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind. Dit helpt de school om een meer gerichte aanpak te ontwikkelen om het welbevinden en de zorg voor het kind te verbeteren.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is een cruciale factor bij het creëren van een succesvolle leeromgeving. Het betreft de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten, waardoor zij een belangrijke rol spelen bij de opvoeding van hun kinderen.

is een andere belangrijke aspect van communicatie met ouders. Het is essentieel om ouders te laten participeren in het onderwijsproces en hen te laten helpen bij het nemen van beslissingen over het onderwijs van hun kind.

Door ouders te laten participeren in het onderwijsproces, kan de school een meer democratische aanpak ontwikkelen en kan het kind een meer actieve rol spelen in het onderwijsproces. Dit helpt het kind om meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces en om meer eigen initiatief te nemen.

Oudertevredenheidspeiling

Oudertevredenheidspeiling is een belangrijke aspect van communicatie met ouders. Het is essentieel om ouders te vragen naar hun mening over het onderwijs en de zorg voor hun kind.
Door oudertevredenheidspeiling kan de school een beter beeld krijgen van de verwachtingen en opvattingen van ouders over het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind. Dit helpt de school om een meer gerichte aanpak te ontwikkelen om het welbevinden en de zorg voor het kind te verbeteren.

Kindgesprekken

Kindgesprekken

Kindgesprekken, ook bekend als ontwikkelgesprekken, zijn een waardevolle manier om leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces. Tijdens deze gesprekken reflecteren leerkrachten en leerlingen samen op het leerproces, waardoor de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen ontwikkeling en leerproces wordt vergroot.

zijn een belangrijke aspect van communicatie met ouders. Het is essentieel om kinderen te laten participeren in het onderwijsproces en hen te laten helpen bij het nemen van beslissingen over hun eigen leerproces.

Door kindgesprekken kan het kind een meer actieve rol spelen in het onderwijsproces en kan het kind meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leerproces. Dit helpt het kind om meer eigen initiatief te nemen en om meer te leren.

Opvoedingsondersteuning

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties