Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Competentiemanagement | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Competentiemanagement

Competentiemanagement in het onderwijs

Competentie

Een competentie is een combinatie van kennis, inzichten, vaardigheden en gedrag dat een individu heeft of kan verwerven. Het woord wordt gebruikt in de betekenis van kennis, capaciteit of bekwaamheid.

management is een cruciale factor bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat om het effectief en doelgericht inzetten van de competenties van leerkrachten en het stimuleren van hun persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om hun eigen leerproces te sturen en hun persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om hun doelen te bereiken en hun volledige potentieel te ontplooien. Het is een manier om werkzaamheden effectiever en doelgerichter te laten verlopen door het stellen van specifieke doelen en het nemen van gerichte acties.

te verbeteren. Het is een discipline die leerlingen helpt om hun eigenaarschap over hun leerproces te nemen en hun kernkwaliteiten te ontwikkelen.

.

Door middel van competentiemanagement kunnen leerkrachten hun vaardigheden en kennis verbeteren en hun persoonlijke effectiviteit verhogen. Dit resulteert in een betere leeromgeving voor alle leerlingen.

Wet op beroepen in het onderwijs (BIO)

De Wet op Beroepen in het Onderwijs (BIO) heeft een grote impact op het competentiemanagement in het onderwijs. Deze wet stelt eisen aan de bekwaamheid van leerkrachten en verplicht scholen om een bekwaamheidsdossier bij te houden voor elke leraar.
Het bekwaamheidsdossier bevat niet alleen de vaardigheden om lessen te maken en uit te voeren, maar ook vaardigheden zoals het vinden van aansluiting bij de leerlingen, het bijdragen aan onderwijsontwikkeling en het samenwerken met collega’s.

Strategieën voor competentiemanagement

Om competentiemanagement effectief te maken, zijn diverse strategieën nodig. Een goede aanpak is het identificeren van de competenties van leerkrachten en het bieden van professionele ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarnaast is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de verschillende vaardigheden en kennis van leerkrachten. Dit kan worden bereikt door het combineren van verschillende beoordelingsmethoden, zoals het gebruik van json-gebaseerde competentieprofielen.
Verder is het belangrijk om leerkrachten te stimuleren om hun persoonlijk meesterschap te verbeteren en hun talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een cruciale component van het onderwijsproces. Het richt zich op het identificeren en ontwikkelen van de unieke talenten en vaardigheden van elk individu. Door een persoonlijke aanpak te hanteren, kunnen leerlingen hun volledige potentieel bereiken en hun talenten ontplooien.

te bevorderen. Dit kan worden bereikt door het bieden van SBL-competenties en het stimuleren van een cultuur van continue professionele ontwikkeling.

Conclusie

Competentiemanagement is een cruciale factor bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Door middel van competentiemanagement kunnen leerkrachten hun vaardigheden en kennis verbeteren en hun persoonlijke effectiviteit verhogen.
Het is aan de schoolleiding om, door middel van een goed beleid op het gebied van competentiemanagement, te garanderen dat haar leerkrachten op al deze vlakken voldoende bekwaam zijn.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties