Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Computational thinking | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 3 minuten

Betekenis: Computational thinking

Computational thinking in het onderwijs

In het 21st century skills

In de huidige kennis- en netwerksamenleving zijn bepaalde competenties cruciaal voor het succes van leerlingen. Deze 21e eeuwse vaardigheden omvatten een breed scala aan algemene competenties, zoals kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatieve vaardigheden en ICT-basisvaardigheden.

-pakket is computational thinking een cruciale vaardigheid voor leerlingen om succesvol te zijn in de digitale wereld. Het gaat om het praktisch en creatief inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. Het probleem moet zodanig worden (her)geformuleerd dat het mogelijk is om het met computertechnologie op te lossen.

Computational thinking is een mindset

In het onderwijs speelt mindset een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leren. Daarom is het van groot belang om mindset te begrijpen en te ontwikkelen om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Mindset kan verschillende vormen aannemen, zoals een fixed mindset en een growth mindset.

die leerlingen helpt om problemen op te lossen door middel van digitale geletterdheid

. Het is een manier van denken die gebaseerd is op het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie. Het is iets anders dan denken als een computer of leren programmeren.

Het proces van computational thinking

Het proces van computational thinking bestaat uit verschillende stappen. Ten eerste moet het probleem worden ontled in kleine stukjes en de kleine problemen stuk voor stuk worden opgelost. Vervolgens moeten patronen worden herkend en informatie worden gefilterd en vereenvoudigd. Een schema of tekening van de informatie kan daarbij helpen.
Vervolgens moeten mogelijke oplossingen worden bedacht en uitgeprobeerd door algoritmisch te denken. Tot slot moeten de oplossingen algemeen worden gemaakt door toepassing bij overeenkomstige problemen. Dit proces helpt leerlingen om een growth mindset

Een growth mindset is een denkstijl die bepaalt hoe leerlingen naar hun eigen kwaliteiten en vaardigheden kijken. Leerlingen met een growth mindset gaan ervan uit dat intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden kunnen worden ontwikkeld door bijvoorbeeld veel te oefenen en te leren van fouten.

te ontwikkelen en systeemdenken

Systeemdenken is een cruciale vaardigheid in het onderwijs, omdat het kinderen helpt om complexe relaties te zien en te begrijpen. Het is het vermogen om de wereld om ons heen te zien als één geheel, in plaats van een optelsom van allemaal losse delen.

te gebruiken.

Waarom is computational thinking belangrijk?

Computational thinking is belangrijk omdat het leerlingen helpt om problemen op te lossen in de digitale wereld. Het helpt hen om een logische manier van denken te ontwikkelen en om digitale tools effectief in te zetten. Bovendien helpt het hen om een growth mindset te ontwikkelen en systeemdenken te gebruiken.
Door computational thinking te integreren in het onderwijs, kunnen leerlingen worden voorbereid op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Het helpt hen om een breed scala aan vaardigheden te ontwikkelen, waaronder digitale geletterdheid, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

Hoe kan computational thinking worden geïntegreerd in het onderwijs?

Er zijn verschillende manieren om computational thinking te integreren in het onderwijs. Ten eerste kan het worden geïntegreerd in het curriculum door middel van projecten en opdrachten die leerlingen uitdagen om problemen op te lossen met computertechnologie.
Ten tweede kunnen docenten worden getraind om computational thinking te gebruiken in hun lessen. Dit helpt hen om een logische manier van denken te ontwikkelen en om digitale tools effectief in te zetten.
Tot slot kunnen leerlingen worden aangemoedigd om computational thinking te gebruiken in hun eigen projecten en opdrachten. Dit helpt hen om een growth mindset te ontwikkelen en systeemdenken te gebruiken.

Conclusie

Computational thinking is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om succesvol te zijn in de digitale wereld. Het helpt hen om problemen op te lossen door middel van digitale geletterdheid en het is een manier van denken die gebaseerd is op het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties