Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Continurooster | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Continurooster

Continurooster: een nieuwe aanpak voor onderwijs

Het continurooster is een innovatieve benadering van het traditionele lesrooster. Bij deze aanpak blijven leerlingen op school tussen de middag, waarbij de pauze deel uitmaakt van de schooltijd.
De leerlingen eten kort op school met de leerkracht, waarna ze nog een kwartier tot half uur spelen. Dit gebeurt onder begeleiding van leerkrachten, vrijwilligers of pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang (bso).

Voordelen van het continurooster

Het continurooster biedt verschillende voordelen voor zowel leerlingen als leerkrachten. Het creëert rust in de klas doordat het opstartmoment na de lunch en lange pauze verdwijnt. Leerlingen blijven in het ritme en pakken het lesprogramma’s middags makkelijker op.
Bovendien helpt het continurooster om de sociale vaardigheden van leerlingen te verbeteren. Door de interactie met leerkrachten en medeleerlingen tijdens de pauze, leren leerlingen omgaan met elkaar en om conflicten op te lossen.

Implementatie van het continurooster

Om het continurooster succesvol te implementeren, is het belangrijk om rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van alle betrokkenen. Leerkrachten, leerlingen en ouders moeten worden betrokken bij de planning en uitvoering van het continurooster.
Daarnaast is het essentieel om de juiste faciliteiten en middelen te bieden om het continurooster te laten slagen. Dit kan variëren van het aanpassen van de schoolruimte tot het bieden van extra begeleiding voor leerlingen die het nodig hebben.

Conclusie

Het continurooster is een innovatieve aanpak die kan bijdragen aan een meer inclusieve en effectieve leeromgeving. Door de voordelen en uitdagingen van het continurooster te begrijpen, kunnen we werken aan een beter onderwijsstelsel voor alle leerlingen.
Door het continurooster te combineren met andere onderwijsconcepten, zoals clusteronderwijs

In het Nederlandse onderwijsstelsel bestaat een speciaal onderwijs dat is verdeeld in vier soorten scholen, bekend als clusteronderwijs. Deze scholen bieden een gespecialiseerde onderwijsomgeving voor kinderen met verschillende behoeften.

, unitonderwijs

In het unitonderwijs worden de traditionele klassen vervangen door units van vijftig tot negentig kinderen. Leerkrachten werken in deze units in een gedifferentieerd team samen met mensen van binnen en buiten de school. Deze vorm van onderwijs is een alternatief voor het leerstofjaarklassensysteem en wordt vaak toegepast bij scholen die een andere aanpak zoeken.

en dagarrangementen

Dagarrangementen bieden kinderen een veilige en stimulerende omgeving waar zij de hele dag terecht kunnen. Het is een samenwerkingsverband tussen basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en de mediatheek. Door gebruik te maken van een dagarrangement is er een evenwichtige verdeling van leeractiviteiten en ontspanning voor het kind.

, kunnen we een meer flexibele en aangepaste leeromgeving creëren. Dit kan helpen om de leerresultaten te verbeteren en de motivatie van leerlingen te verhogen.

Om het continurooster succesvol te implementeren, is het belangrijk om rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van alle betrokkenen. Door samen te werken en de juiste faciliteiten en middelen te bieden, kunnen we een meer inclusieve en effectieve leeromgeving creëren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties