Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Doubleren | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Doubleren

Doubleren in het onderwijs

Doubleren is een educatieve maatregel waarbij een leerling de lesstof van dat schooljaar nog een keer doorloopt. Dit compacte proces helpt leerlingen om hun vaardigheden te verbeteren en hun kennis te consolideren.
Het teamleren

Teamleren is een effectieve manier om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door samen te werken en van elkaar te leren, kunnen leerkrachten hun vaardigheden en kennis delen en uitbreiden. Dit leidt tot een betere leerervaring voor de leerlingen.

besluit om een leerling te laten doubleren is geen individuele beslissing, maar een gezamenlijke beslissing van het hele team. Als de leerkracht twijfelt of de leerling door kan stromen naar het volgende leerjaar, dan brengt hij de leerling ter bespreking in de teamvergadering. Na overleg besluit het team wat zij denken dat het beste is voor de leerling.

Oorzaken en gevolgen van doubleren

Een voordeel van doubleren is dat de leerling de lesstof nog eens rustig kan oefenen en niet steeds verder gaat achterlopen. Het rekenen

Rekenen is een van de belangrijkste vakgebieden op de basisschool, naast spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Het wordt ook wel aangeduid als reken-wiskundeonderwijs.

van de leerling wordt hierdoor verbeterd en het automatiseren

Automatiseren is een cruciale vaardigheid in het onderwijs. Het proces van automatiseren helpt leerlingen om kennis en vaardigheden op te halen zonder lang nadenken. Een voorbeeld hiervan is het inoefenen van de tafels van vermenigvuldiging of het veelvuldig toepassen van een rekenstrategie, zoals onder elkaar optellen.

van vaardigheden wordt gestimuleerd. De consequentie van doubleren is dat de leerling naar een nieuwe klas moet. Dat heeft gevolgen voor zijn sociale relaties.

Doubleren op de basisschool wordt zo veel mogelijk vermeden, het heeft de voorkeur dat de leerling in zijn eigen klas onderwijs op maat krijgt. Het signaleren

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Bias kan verschillende oorzaken hebben, zoals culturele bias, taalbias, socio-economische bias en genderbias.

van de leerling naar een andere klas kan een grote impact hebben op zijn sociale leven.

Wijze van aanpak

Het identificeren en verminderen van de noodzaak van doubleren is essentieel voor een succesvolle leerervaring. Diverse strategieën helpen hierbij. Ten eerste helpt het om de lesstof zorgvuldig te ontwikkelen en te beoordelen door diverse panels om de leerling te helpen bij het verbeteren van zijn vaardigheden. Daarnaast zorgt het combineren van open vragen, multiple-choice vragen en praktische opdrachten voor een gebalanceerde beoordeling van vaardigheden.

Conclusie

Doubleren in het onderwijs vereist aandacht en actie. Door de oorzaken en gevolgen van doubleren te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een succesvolle leerervaring. Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid. Zo creëren we een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving voor alle leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties