Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Duurzame inzetbaarheid | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Duurzame inzetbaarheid is een cruciale factor bij het behouden van een gezonde en productieve werkomgeving in het onderwijs. Het betekent dat medewerkers in staat blijven hun werk uit te voeren met behoud van gezondheid en welzijn.
Om duurzame inzetbaarheid te bereiken, is het essentieel om een integraal personeelsbeleid (ipb) te hanteren. Dit beleid richt zich op het creëren van een werkomgeving die medewerkers in staat stelt om hun werk te doen met een optimale werkhouding

Werkhouding is een cruciale factor bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Het gaat om de attitude die leerlingen hebben tijdens het leren, waaronder motivatie, concentratie en zelfstandigheid vallen. Een goede werkhouding is essentieel voor het behalen van succes in het onderwijs.

en persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om hun doelen te bereiken en hun volledige potentieel te ontplooien. Het is een manier om werkzaamheden effectiever en doelgerichter te laten verlopen door het stellen van specifieke doelen en het nemen van gerichte acties.

.

Binnen het onderwijs zijn er verschillende initiatieven genomen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Zo hebben startende leerkrachten recht op 80 uur voor duurzame inzetbaarheid, ervaren leerkrachten op 40 uur en leerkrachten van 57 jaar en ouder op 170 uur.
Deze uren kunnen worden besteed aan diverse activiteiten, zoals studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit en peerreview (leren van elkaar). Het doel is om medewerkers te helpen bij het behouden van hun gezondheid en welzijn, en om hun werkhouding en persoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Oorzaken van een laag duurzame inzetbaarheid

Een laag duurzame inzetbaarheid kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een hoge werkdruk, een slechte werkomgeving en een gebrek aan ondersteuning vanuit de organisatie.
Om deze oorzaken aan te pakken, is het essentieel om een duurzame organisatieontwikkeling

Duurzame organisatieontwikkeling is een fundamentele, duurzame verandering van de schoolorganisatie. Het is van belang om alle betrokkenen te motiveren, zoals het managementteam en leerkrachten, om een langetermijneffect te bereiken.

te hanteren. Dit betekent dat de organisatie zich richt op het creëren van een werkomgeving die medewerkers in staat stelt om hun werk te doen met een optimale werkhouding en persoonlijke effectiviteit.

Wijze van aanpak

Om duurzame inzetbaarheid te bereiken, is het essentieel om een integraal personeelsbeleid (ipb) te hanteren. Dit beleid richt zich op het creëren van een werkomgeving die medewerkers in staat stelt om hun werk te doen met een optimale werkhouding en persoonlijke effectiviteit.
Daarnaast is het belangrijk om medewerkers te betrekken bij het proces van duurzame inzetbaarheid. Dit kan worden gedaan door middel van taakbeleid

Taakbeleid is een cruciale component van een effectief onderwijsstelsel. Het omvat de manier waarop werkzaamheden binnen de school worden verdeeld en uitgevoerd. Een goed taakbeleid zorgt ervoor dat alle taken worden uitgevoerd en dat alle medewerkers worden ingezet op hun sterke punten.

, waarbij medewerkers worden betrokken bij het bepalen van hun eigen taken en doelstellingen.

Conclusie

Duurzame inzetbaarheid is een cruciale factor bij het behouden van een gezonde en productieve werkomgeving in het onderwijs. Door een integraal personeelsbeleid (ipb) te hanteren en medewerkers te betrekken bij het proces van duurzame inzetbaarheid, kan een organisatie een werkomgeving creëren die medewerkers in staat stelt om hun werk te doen met een optimale werkhouding en persoonlijke effectiviteit.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties