Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Gedragsstoornissen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen in het onderwijs

Gedragsstoornissen zijn een verzamelnaam voor alle stoornissen bij kinderen, waarbij afwijkend gedrag aangeboren is. Dit is strikt genomen iets anders dan gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij.

, want daarbij is de oorzaak in de omgeving te vinden.

Het is belangrijk om gedragsstoornissen te herkennen en te begrijpen, omdat ze een grote impact kunnen hebben op het leerproces en de sociale ontwikkeling van kinderen. Gedragsstoornissen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: aandachttekort-stoornissen en stoornissen met normoverschrijdend afwijkend gedrag.

Aandachttekort-stoornissen

Aandachttekort-stoornissen, zoals ADHD, worden gekenmerkt door problemen met aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze stoornissen kunnen een grote impact hebben op het leerproces, omdat kinderen moeite hebben om zich te concentreren en taken af te maken.
Om kinderen met aandachttekort-stoornissen te helpen, is het belangrijk om een individueel aanpakplan te ontwikkelen. Dit plan kan bestaan uit medicatie, gedragstherapie en aanpassingen in de thuissituatie en op school.

Stoornissen met normoverschrijdend afwijkend gedrag

Stoornissen met normoverschrijdend afwijkend gedrag, zoals ODD en CDD, worden gekenmerkt door een patroon van negatief en oppositioneel gedrag. Deze stoornissen kunnen een grote impact hebben op de sociale ontwikkeling van kinderen, omdat ze moeite hebben om sociale regels en conventies te begrijpen.
Om kinderen met stoornissen met normoverschrijdend afwijkend gedrag te helpen, is het belangrijk om een individueel aanpakplan te ontwikkelen. Dit plan kan bestaan uit gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en aanpassingen in de thuissituatie en op school.

Oorzaken en gevolgen van gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen kunnen worden veroorzaakt door een combinatie van genetische, neurobiologische en omgevingsfactoren. Het is belangrijk om de oorzaken van gedragsstoornissen te begrijpen, omdat dit kan helpen bij het ontwikkelen van effectieve aanpakplannen.
Gedragsstoornissen kunnen leiden tot een aantal negatieve gevolgen, zoals problemen met het leerproces, sociale isolatie en een verminderd zelfvertrouwen. Het is belangrijk om kinderen met gedragsstoornissen te helpen, omdat dit kan helpen bij het voorkomen van deze negatieve gevolgen.

Wijze van aanpak

Het is belangrijk om kinderen met gedragsstoornissen een individueel aanpakplan te bieden. Dit plan kan bestaan uit medicatie, gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining en aanpassingen in de thuissituatie en op school.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties