Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Handelingsgericht werken | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken in het onderwijs

Handelingsgericht werken is een aanpak die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen wil verbeteren. Het doel is om adaptief onderwijs concreet te maken en de onderwijsbehoeften van kinderen centraal te stellen.
Handelingsgericht werken gaat uit van zeven principes, die er samen voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders. Het is belangrijk dat er doelgericht, systematisch en transparant gewerkt wordt op scholen, bijvoorbeeld bij het maken en uitvoeren van handelingsplan

In een handelingsplan worden concrete doelstellingen beschreven voor een leerling met leer- en/of gedragsproblemen. Het plan beschrijft hoe deze doelstellingen behaald kunnen worden en wie erbij betrokken zijn.

nen.

HGW-cyclus

De HGW-cyclus is ontwikkeld om de zorg op groepsniveau en individueel niveau goed te regelen. Deze cyclus bestaat uit verschillende stappen, zoals het identificeren van onderwijsbehoeften, het maken van een handelingsplan, het uitvoeren van het plan en het evalueren van de resultaten.
Door het toepassen van de HGW-cyclus kan er een goede afstemming worden bereikt tussen de onderwijsbehoeften van kinderen en de begeleiding die zij ontvangen. Dit leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en een betere begeleiding van alle leerlingen.

Voordelen van handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken heeft verschillende voordelen, zoals een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, een betere begeleiding van alle leerlingen en een goede afstemming tussen de onderwijsbehoeften van kinderen en de begeleiding die zij ontvangen.
Daarnaast draagt handelingsgericht werken bij aan een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving, waarbij alle leerlingen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het is een aanpak die de leerkrachten en ouders helpt om samen te werken aan het succes van de leerlingen.

Onderwijskansen verbeteren

Door het toepassen van handelingsgericht werken kunnen onderwijskansen worden verbeterd. Leerlingen krijgen een betere begeleiding en een meer afgestemde onderwijs, wat leidt tot een hogere kwaliteit van het onderwijs.
Daarnaast draagt handelingsgericht werken bij aan een verbetering van de sociale vaardigheden van leerlingen, zoals het werken in team en het nemen van verantwoordelijkheid. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor het succes in het leven.

Conclusie

Handelingsgericht werken is een belangrijke aanpak in het onderwijs, die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen wil verbeteren. Het is een aanpak die de leerkrachten en ouders helpt om samen te werken aan het succes van de leerlingen.
Door het toepassen van handelingsgericht werken kunnen onderwijskansen worden verbeterd en kan er een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving worden gecreëerd. Het is een aanpak die de toekomst van het onderwijs zal beïnvloeden.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties