Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Jenaplan-onderwijs | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Jenaplan-onderwijs

Jenaplan-onderwijs: een unieke benadering van onderwijs

Het Jenaplanonderwijs is een unieke vorm van traditioneel-vernieuwingsonderwijs dat erkent dat elk mens uniek is en het recht heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen. Het Jenaplanonderwijs legt de nadruk op het belang van relaties: met mensen, de natuur en de cultuur.
Het onderwijs op een Jenaplanschool is heterogeen georganiseerd, wat betekent dat de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen verschillend is. De leerlingen zitten in zogenaamde stamgroepen, wat het leren van elkaar en de zorg voor elkaar stimuleert. De leerstof komt uit de leefwereld van de kinderen en cultuurgoed vanuit de maatschappij.

Basisactiviteiten in het jenaplanonderwijs

De basisactiviteiten in het Jenaplanonderwijs zijn gesprek, spel, werk en viering. Deze activiteiten helpen kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen en om hun creativiteit en initiatief te stimuleren.
Samenwerking is een belangrijk aspect van het Jenaplanonderwijs. Kinderen krijgen geen rapport mee, ouders kunnen altijd informatie vragen bij de leerkracht. Er zijn veel contactmomenten met ouders omdat de samenwerking met ouders als erg belangrijk wordt gezien.

Grondlegger en geschiedenis

De grondlegger van het Jenaplanonderwijs is de Duitse pedagoog Peter Petersen (1884-1952). Elke Jenaplanschool is anders en legt eigen accenten, mede omdat de leefwereld van de kinderen centraal staat. Wel werkt elke erkende Jenaplanschool vanuit de richtlijnen van de Nederlandse Jenaplan Vereniging. Daarnaast moeten de scholen zich houden aan de kerndoelen van de basisscholen in Nederland.
Het Jenaplanonderwijs is een unieke benadering van onderwijs dat kinderen helpt om hun eigen identiteit te ontwikkelen en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het Jenaplanonderwijs is een voorbeeld van unitonderwijs

In het unitonderwijs worden de traditionele klassen vervangen door units van vijftig tot negentig kinderen. Leerkrachten werken in deze units in een gedifferentieerd team samen met mensen van binnen en buiten de school. Deze vorm van onderwijs is een alternatief voor het leerstofjaarklassensysteem en wordt vaak toegepast bij scholen die een andere aanpak zoeken.

, kindgericht onderwijs

Kindgericht onderwijs is een benadering van het onderwijs waarbij het kind centraal staat en de leerstof een ondersteunende rol speelt. Dit type onderwijs richt zich op de individuele behoeften en mogelijkheden van elk kind.

, dalton-onderwijs

Het Daltononderwijs is een van de meest bekende onderwijsconcepten in Nederland.

, montessori-onderwijs

Het Montessori-onderwijs is een van de meest bekende onderwijsconcepten. Het is een traditionele vernieuwingsonderwijs dat ervan uitgaat dat kinderen een natuurlijke en noodzakelijke drang hebben om zichzelf te ontwikkelen.

en projectonderwijs

Projectonderwijs is een onderwijsvorm waarbij leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces. Het thema van het project geeft de mogelijkheid om de lesdoelen te realiseren en kinderen te laten leren op een natuurlijke en betekenisvolle manier. Bij projectonderwijs worden kennis, vaardigheden en attitude verworven door middel van een thema dat centraal staat.

.

Voordelen van het jenaplanonderwijs

Het Jenaplanonderwijs heeft verschillende voordelen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden, het ontwikkelen van creativiteit en initiatief, en het bieden van een unieke leeromgeving. Het Jenaplanonderwijs is een voorbeeld van een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving.

Conclusie

Het Jenaplanonderwijs is een unieke benadering van onderwijs dat kinderen helpt om hun eigen identiteit te ontwikkelen en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het Jenaplanonderwijs is een voorbeeld van een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties