Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Koersplan | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Koersplan

Koersplan: een strategisch document voor scholen

Een koersplan is een cruciaal document voor scholen dat de langetermijndoelen en richting van de school beschrijft. Het omvat visie, missie en kernwaarden, evenals concrete doelstellingen en acties om de onderwijskwaliteit te verbeteren en de schoolgemeenschap te versterken.
Het koersplan benadrukt vaak onderwijsinnovatie, curriculaire ontwikkeling, professionalisering van docenten en betrokkenheid van ouders en leerlingen. Het legt de nadruk op een gestructureerde aanpak voor groei en verbetering, gebaseerd op gegevens en evaluatie.

Wat zijn de voordelen van een koersplan?

Een koersplan biedt transparantie aan alle belanghebbenden over de richting en prioriteiten van de school voor de komende jaren. Het fungeert als een leidraad voor besluitvorming en helpt bij het nemen van strategische beslissingen.
Bovendien helpt een koersplan bij het identificeren van sterke en zwakke punten van de school, waardoor het mogelijk is om gerichte maatregelen te nemen om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Hoe stel je een koersplan op?

Om een koersplan op te stellen, is het belangrijk om alle belanghebbenden te betrekken, zoals docenten, ouders, leerlingen en het schoolbestuur. Het is ook belangrijk om gegevens en evaluatie te gebruiken om de doelstellingen en acties te bepalen.
Een mogelijk format voor een koersplan kan zijn: visie, missie, kernwaarden, doelstellingen, acties, evaluatie en bijsturing.

Waarom is een koersplan essentieel voor scholen?

Een koersplan is essentieel voor scholen omdat het helpt bij het bereiken van de langetermijndoelen en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het biedt ook transparantie en verantwoording aan alle belanghebbenden.
Bovendien helpt een koersplan bij het creëren van een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving voor alle leerlingen.

Conclusie

Een koersplan is een cruciaal document voor scholen dat helpt bij het bereiken van de langetermijndoelen en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het is belangrijk om alle belanghebbenden te betrekken en gegevens en evaluatie te gebruiken om de doelstellingen en acties te bepalen.
Door een koersplan op te stellen, kan de school een gestructureerde aanpak voor groei en verbetering creëren, gebaseerd op gegevens en evaluatie.
Laatst geactualiseerd op 22 augustus 2023
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties