Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Leiderschapsstijl | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Leiderschapsstijl

Leiderschapsstijl in het onderwijs

In het onderwijs speelt de leiderschapsstijl een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Een goede leider heeft een duidelijke visie op het leerproces en weet hoe hij deze visie kan overbrengen op de leerkrachten. Het leiderschap moet in de eerste plaats gericht zijn op de ontwikkeling van de leerlingen.
Er zijn verschillende leiderschapsstijlen, zoals de directieve of autoritaire leider, de laissez-faire leider en de democratische leider. De directieve leider weet goed wat hij wil en hij verwacht van de leerkrachten dat zij dit uitvoeren. De laissez-faire leider kijkt toe en heeft groot vertrouwen in de vermogens van de leerkrachten. De democratische leider overlegt met zijn team en probeert zo de goede kant op te leiden.
Naast deze drie stijlen is er tegenwoordig ook de coachende stijl. De leider staat dan naast de medewerkers en gaat uit van hun professionaliteit. Door coaching probeert de leider de kwaliteiten van de leerkrachten te laten ontplooien. Een goede leider heeft niet alleen persoonlijk leiderschap, maar vooral ook situationeel leiderschap

In het onderwijs is situationeel leiderschap een cruciale vaardigheid voor leiders en docenten. Het gaat om het aanpassen van de leiderschapsstijl aan de specifieke situatie en de behoeften van de leerlingen en medewerkers. Dit leiderschapstype is gebaseerd op de theorie van Paul Hersey en Ken Blanchard, die stellen dat er geen enkele correcte leiderschapsstijl bestaat, maar dat elke situatie om een andere aanpak vraagt.

. Dat is feitelijk leiderschap wat je inzit in afstemming op de situatie.

Oorzaken en gevolgen van een goede leiderschapsstijl

Een goede leiderschapsstijl leidt tot een positieve leeromgeving en een hogere kwaliteit van het leerproces. Leerlingen voelen zich gesteund en gemotiveerd om te leren. Leerkrachten voelen zich gesteund en gemotiveerd om les te geven. Een goede leiderschapsstijl zorgt voor een positieve sfeer in de school en draagt bij aan een hogere kwaliteit van het onderwijs.
Een goede leiderschapsstijl is ook belangrijk voor de leerkrachten zelf. Zij voelen zich gesteund en gemotiveerd om les te geven en om zichzelf te ontwikkelen. Een goede leiderschapsstijl zorgt voor een positieve sfeer in de school en draagt bij aan een hogere kwaliteit van het onderwijs.

Wijze van aanpak

Het identificeren en ontwikkelen van een goede leiderschapsstijl is essentieel voor een positieve leeromgeving en een hogere kwaliteit van het leerproces. Diverse strategieën helpen hierbij. Ten eerste helpt het om de leiderschapsstijl te ontwikkelen door middel van coaching en mentoring. Daarnaast zorgt het combineren van verschillende leiderschapsstijlen voor een gebalanceerde aanpak.
Verder onthult en corrigeert de statistische analyse van de leerresultaten patronen van een goede leiderschapsstijl. Het is belangrijk om de leerresultaten te analyseren en te evalueren om te zien of de leiderschapsstijl effectief is.

Conclusie

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties