Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Motorische ontwikkeling | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling is een cruciaal aspect van de totale ontwikkeling van kinderen. Het is het proces waarbij kinderen hun spieren leren beheersen en gebruiken. De motorische ontwikkeling is onder te verdelen in twee soorten: grove motoriek en fijne motoriek.
De grove motoriek gaat om het bewegen en coördineren van het hele lichaam. Voorbeelden van de grove motoriek zijn lopen, huppelen en het schieten van een bal. De fijne motoriek gaat vooral over de handen. Voorbeelden van de fijne motoriek zijn schrijven en knippen.

Ontwikkelingsproces

De motorische ontwikkeling verloopt bij gezonde kinderen volgens een vast patroon en een vaste volgorde, waarbij kinderen verschillende mijlpalen langslopen voor een goede motorische ontwikkeling. Bijvoorbeeld kruipen. Wel kan het tijdstip van het behalen van deze mijlpalen bij elk kind verschillend zijn.
De meeste motorische vaardigheden worden aangeleerd door te spelen. Heel kleine kinderen bewegen ongericht. Als ze iets groter zijn, gaan ze gerichter bewegen, maar dan beweegt hun hele lichaam nog mee. Bij het opgroeien worden de bewegingen steeds stabieler en beter gecoördineerd.

Psychosociale ontwikkeling

De motorische ontwikkeling is nauw verbonden met de psychosociale ontwikkeling

Psychosociale ontwikkeling is een cruciale fase in de ontwikkeling van kinderen, waarbij zij leren omgaan met anderen en sociale vaardigheden ontwikkelen. Deze fase is nauw verbonden met de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling is een cruciale fase in de ontwikkeling van kinderen. Het omvat het leren omgaan met jezelf en anderen, het begrijpen van emoties en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

.

. Kinderen die moeite hebben met de motorische ontwikkeling, kunnen ook problemen ervaren op het gebied van de psychosociale ontwikkeling, zoals een lager zelfbeeld en minder deelnemen aan sociale activiteiten.

Morele ontwikkeling

De motorische ontwikkeling is ook verbonden met de morele ontwikkeling

Morele ontwikkeling is een cruciaal aspect van de psychosociale ontwikkeling van kinderen. Het is de ontwikkeling van het besef van goed en kwaad en wordt ook wel de gewetensontwikkeling genoemd. Deze ontwikkeling is van groot belang voor de vorming van een kind tot een volwaardig persoon.

. Kinderen die moeite hebben met de motorische ontwikkeling, kunnen ook morele problemen ervaren, zoals emotionele problemen, angststoornissen en depressies.

Sociaal-Emotionele ontwikkeling

De motorische ontwikkeling is ook verbonden met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen die moeite hebben met de motorische ontwikkeling, kunnen ook sociaal-emotionele problemen ervaren, zoals moeite met het maken van vrienden en het deelnemen aan sociale activiteiten.

Talentontwikkeling

De motorische ontwikkeling is ook verbonden met de talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een onderwijsconcept dat zich richt op het identificeren en ontwikkelen van de unieke talenten en vaardigheden van leerlingen.

. Kinderen die moeite hebben met de motorische ontwikkeling, kunnen ook problemen ervaren bij het ontwikkelen van hun talenten.

Persoonlijke ontwikkeling

De motorische ontwikkeling is ook verbonden met de persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling is een cruciale factor bij het bereiken van een hoog niveau van persoonlijke effectiviteit. Het is een proces waarbij individuen streven naar het ontplooien van hun individuele mogelijkheden en talenten.

. Kinderen die moeite hebben met de motorische ontwikkeling, kunnen ook problemen ervaren bij het ontwikkelen van hun persoonlijke vaardigheden.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties