Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Normjaartaak | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Normjaartaak

Normjaartaak in het onderwijs

In het onderwijs speelt de normjaartaak een cruciale rol bij het bepalen van de werklast van leerkrachten. De normjaartaak is de jaartaak van een leerkracht en omvat alle taken die een leerkracht uitvoert.
In 1998 is de normjaartaak ingevoerd in het basisonderwijs en was tot 2019 van kracht. De normjaartaak was vastgelegd in de CAO en omvatte 1659 uur bij een fulltime aanstelling.

Verdeling van de normjaartaak

De normjaartaak is verdeeld in verschillende taken. De lesgevende taak omvat de daadwerkelijke lesuren en bedraagt maximaal 940 uur per jaar.
De lesgebonden taken omvatten voor- en nawerk bij lesuren, zoals voorbereiding, nakijken, oudercontacten, klassenmanagement, administratie, etc. Het percentage van deze taken wordt in overleg vastgesteld tussen 35% en 45% van de lesuren en wordt opslagfactor genoemd.
Individuele professionalisering omvat 83 uur per jaar, waarbij de werknemer individueel, zelf, deze uren inplant. Dit gebeurt vaak voorafgaande aan het schooljaar waarin de uren worden gemaakt en in overleg met de werkgever.
Duurzame inzetbaarheid omvat 40 uur per jaar om te werken aan gezondheid en welzijn om je werk goed te kunnen blijven doen. De CAO noemt als voorbeelden studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit en peerreview, oftewel leren van elkaar.
Overige taken omvatten de overblijvende uren tot 1659 uur, voor commissies, projecten, vergaderingen en andere taken die op school gedaan worden.

Wijzigingen in de normjaartaak

In de CAO van 2019 is de normjaartaak vervangen door het werkverdelingsplan. Dit stellen de werkgever en de werknemers samen op. In de praktijk wordt daarbij nog vaak de verdeling gehanteerd zoals gebruikelijk bij de normjaartaak, maar dit is niet verplicht.
De normjaartaak is een belangrijk onderdeel van het onderwijs en heeft een grote invloed op de werklast van leerkrachten. Het is belangrijk om de normjaartaak goed te begrijpen en te hanteren om een eerlijke en gelijke verdeling van taken te waarborgen.

Conclusie

De normjaartaak is een cruciale component van het onderwijs. Door de normjaartaak goed te begrijpen en te hanteren, kunnen we een eerlijke en gelijke verdeling van taken waarborgen en een goede werklast voor leerkrachten creëren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties