Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Ondersteuningsplan | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan: een kader voor onderwijskansen

Het ondersteuningsplan is een cruciale component van het onderwijsstelsel. Het biedt een kader voor scholen om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen. In dit document worden afspraken gemaakt over de manier waarop zorgleerlingen opgevangen worden en hoe professionele hulp wordt geboden.
Het ondersteuningsplan is een onderdeel van de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband. Het beschrijft de criteria voor verwijzing naar het Speciaal (basis) onderwijs en de procedure die gevolgd wordt. Bovendien wordt hierin beschreven hoe het budget voor extra ondersteuning verdeeld wordt. Het doel van het plan is dat leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Doelstellingen van het ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan heeft als doelstelling om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen. Het plan biedt een kader voor scholen om deze leerlingen op een passende manier te helpen. Het doel is om leerlingen de ondersteuning te geven die ze nodig hebben om succesvol te zijn in hun onderwijsloopbaan.
Het ondersteuningsplan is een belangrijk instrument voor scholen om leerlingen met speciale behoeften te identificeren en te ondersteunen. Het plan helpt scholen om een passende aanpak te kiezen voor elke leerling. Dit resulteert in een betere onderwijskwaliteit en meer kans op succes voor deze leerlingen.

Wijze van aanpak

Het ondersteuningsplan wordt opgesteld in samenwerking tussen de school, de ouders en de leerling. Het plan wordt gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van de leerling. Het doel is om een passende aanpak te kiezen voor elke leerling.
Het ondersteuningsplan wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast aan de behoeften van de leerling. Dit zorgt ervoor dat het plan blijft aansluiten bij de behoeften van de leerling en dat de leerling de beste ondersteuning krijgt.

Conclusie

Het ondersteuningsplan is een cruciale component van het onderwijsstelsel. Het biedt een kader voor scholen om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen. Het doel van het plan is dat leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om succesvol te zijn in hun onderwijsloopbaan.
Het ondersteuningsplan is een belangrijk instrument voor scholen om leerlingen met speciale behoeften te identificeren en te ondersteunen. Het plan helpt scholen om een passende aanpak te kiezen voor elke leerling. Dit resulteert in een betere onderwijskwaliteit en meer kans op succes voor deze leerlingen.
Door het ondersteuningsplan te gebruiken, kunnen scholen een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving creëren voor alle leerlingen. Het plan helpt scholen om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen en te helpen bij het bereiken van hun doelstellingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties