Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Onderwijs arbodienst | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Onderwijs arbodienst

Onderwijs arbodienst: een verplichting voor werkgevers

Werkgevers in het onderwijs zijn wettelijk verplicht om samen te werken met een Arbodienst of een zelfstandige bedrijfsarts. Dit basiscontract is essentieel voor de arbeidsomstandigheden van werknemers.
De Arbodienst speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van werkgevers in het onderwijs. Zij adviseren over de verzuimbegeleiding van werknemers en voeren periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek uit. Bovendien kunnen zij deskundigen inzetten om de werkgever te ondersteunen.

Vangnetregeling en maatwerkregeling

Bij de vangnetregeling regelt een werkgever de Arbozaken via een gecertificeerde Arbodienst. De Arbodienst kan verschillende deskundigen inzetten om de werkgever te ondersteunen. Via de maatwerkregeling bepaalt de werkgever zelf welke deskundige hij inschakelt. Hiervoor is toestemming van de medezeggenschap nodig.
Het is belangrijk dat werkgevers de ziekmelding zo snel mogelijk aan de Arbodienst of individuele arts doorgeven. Dit zorgt ervoor dat werknemers snel de juiste hulp krijgen en dat de werkgever voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Samenwerking tussen werkgever en arbodienst

De samenwerking tussen de werkgever en de Arbodienst is cruciaal voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. De Arbodienst helpt de werkgever bij het identificeren en beheren van risico’s op het werk en bij het nemen van maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
De schoolbegeleidingsdienst

Een onderwijsbegeleidingsdienst is een essentiële instelling binnen het onderwijs die leerlingen, docenten en het schoolbestuur ondersteunt bij het aanpakken van leerproblemen en gedragsproblemen. Deze dienst helpt bij het identificeren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en biedt praktische oplossingen om hun leerproces te verbeteren.

, het onderwijsondersteunend personeel

Het onderwijsondersteunend personeel speelt een cruciale rol in het onderwijsproces.

en het onderwijstoezicht

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft als doel om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Een belangrijke pijler hierin is het onderwijstoezicht.

spelen ook een belangrijke rol bij het ondersteunen van werkgevers in het onderwijs. Zij helpen bij het identificeren en beheren van risico’s op het werk en bij het nemen van maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Conclusie

De Arbodienst is een essentiële partner voor werkgevers in het onderwijs. Door samen te werken met een Arbodienst of een zelfstandige bedrijfsarts, kunnen werkgevers voldoen aan de wettelijke verplichtingen en een gezonde en veilige werkomgeving creëren voor hun werknemers.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties