Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Onderwijssubsidies | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Onderwijssubsidies

Onderwijssubsidies: een kans voor scholen

Subsidies bieden scholen de mogelijkheid om activiteiten en beleidsplannen te financieren. Deze financiering kan op verschillende niveaus worden verkregen, waaronder de overheid, gemeentes, de Europese Unie of landelijke actieprogramma’s.
Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor scholen. Een voorbeeld hiervan is de subsidie voor het opleiden van onderwijsassistenten tot leraar. Dit programma wordt aangeboden door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl). Een andere optie is de subsidie zij-instroom voor primair onderwijs, aangeboden door DUO Zakelijk.
Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor specifieke doelgroepen, zoals asielzoekerskinderen of kinderen van schippers. Scholen kunnen bijzondere bekostiging aanvragen via DUO als zij kinderen uit deze doelgroepen in hun school hebben.
Verder zijn er subsidies beschikbaar voor het verminderen van taal- en onderwijsachterstanden. Deze subsidies kunnen helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en leerlingen een eerlijke kans te geven.

Soorten subsidies

Er zijn verschillende soorten subsidies beschikbaar voor scholen. Een voorbeeld hiervan is de financiering van het onderwijs

Het onderwijsstelsel ontvangt jaarlijks een budget van de Rijksoverheid voor de kosten van materiaal en personeel. Dit budget wordt de lump sum genoemd. Instellingen bepalen zelf hoe ze de lump sum besteden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het financiële beleid van onderwijsinstellingen.

, die kan worden gebruikt voor het verbeteren van de schoolinfrastructuur of het aannemen van extra personeel. Een andere optie is de onderwijsbegroting-schoolbegroting

In het onderwijs speelt de financiering van het onderwijs een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs. De schoolbegroting is een belangrijk instrument om de wensen en doelstellingen van de school te realiseren.

, die kan worden gebruikt voor het financieren van specifieke projecten of activiteiten.

Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor het verzekeren van risico’s, zoals onderwijsverzekeringen-risicoafdekking

In het onderwijs zijn risico’s onvermijdelijk. Scholen kunnen verschillende verzekeringen afsluiten om deze risico’s te dekken. Het is belangrijk om deze verzekeringen te begrijpen om een veilige en gezonde leeromgeving te creëren.

. Deze subsidies kunnen helpen om de financiële risico’s van scholen te verminderen.

Wijze van aanpak

Het verkrijgen van subsidies kan een complex proces zijn. Daarom is het belangrijk om een goede aanpak te hebben. Een eerste stap is het identificeren van de beschikbare subsidies en het bepalen of deze subsidies aansluiten bij de behoeften van de school.
Vervolgens is het belangrijk om een goede aanvraag in te dienen. Dit kan worden gedaan door een duidelijke omschrijving te geven van het project of de activiteit die wordt gefinancierd, evenals een duidelijke begroting.

Conclusie

Onderwijssubsidies bieden scholen de mogelijkheid om activiteiten en beleidsplannen te financieren. Door de beschikbare subsidies te identificeren en een goede aanpak te hebben, kunnen scholen een eerlijke kans krijgen om hun doelstellingen te bereiken.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties