Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Onderwijstijd | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Onderwijstijd

Onderwijstijd: een cruciale component van het onderwijs

Onderwijstijd is de tijd die besteed wordt aan het uitvoeren van het onderwijsprogramma. Het is een cruciale component van het onderwijsproces, omdat het de kwaliteit van het onderwijs beïnvloedt. Het onderwijsinspectie heeft drie criteria opgesteld om te bepalen of een activiteit als onderwijstijd kan worden beschouwd.
Het eerste criterium is dat het onderwijs wordt uitgevoerd onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijspersoneel. Dit betekent dat het onderwijs wordt gegeven door docenten die bekwaam zijn om het onderwijs te geven. Het tweede criterium is dat het onderwijs deel uitmaakt van het geplande en verplichte onderwijsprogramma. Dit betekent dat het onderwijs is opgenomen in het curriculum en dat het een verplicht onderdeel is van het onderwijs.
Het derde criterium is dat het onderwijs door een inspirerend en uitdagend karakter moet bijdragen aan een zinvolle invulling van de studielast van de leerlingen. Dit betekent dat het onderwijs moet worden aangepast aan de behoeften van de leerlingen en dat het een inspirerende en uitdagende ervaring moet zijn voor de leerlingen.

Onderwijsinspectie en onderwijstijd

De onderwijsinspectie speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs. Zij controleert of het onderwijs voldoet aan de drie criteria die zijn opgesteld. Als het onderwijs voldoet aan deze criteria, dan wordt het beschouwd als onderwijstijd.
Het is belangrijk om te onthouden dat onderwijstijd niet alleen omvat het lesgeven, maar ook andere activiteiten zoals het voorbereiden van lessen, het beoordelen van leerlingen en het bieden van onderwijssteun. Alle deze activiteiten zijn cruciaal voor het succes van de leerlingen.

Onderwijskwaliteit en onderwijstijd

De kwaliteit van het onderwijs is direct gerelateerd aan de onderwijstijd. Als het onderwijs van hoge kwaliteit is, dan is de onderwijstijd effectiever. Het is belangrijk om te investeren in de onderwijstijd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Het is ook belangrijk om te onthouden dat de onderwijstijd niet alleen afhankelijk is van de docenten, maar ook van de leerlingen. De leerlingen moeten ook een actieve rol spelen bij het leren en het verbeteren van de onderwijstijd.

Conclusie

Onderwijstijd is een cruciale component van het onderwijsproces. Het is belangrijk om te investeren in de onderwijstijd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door de drie criteria van de onderwijsinspectie te volgen, kan het onderwijs worden verbeterd en kan de onderwijstijd worden gemaximaliseerd.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties