Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Parentificatie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Parentificatie

Parentificatie in het onderwijs

Parentificatie is een fenomeen waarbij kinderen langdurig taken of de rol van een ouder op zich nemen, zonder dat zij daar emotioneel toe in staat zijn. Dit kan voorkomen wanneer één van beide ouders incapabel, depressief, ziek of afwezig is.
Deze situatie kan leiden tot diverse vormen van gedrag, zoals het zorgende kind, het kind dat onvolwassen blijft, het weerspannige kind en het brave kind. Het is belangrijk om deze vormen van parentificatie te herkennen en te begrijpen om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen.

Oorzaken van parentificatie

Parentificatie kan worden veroorzaakt door diverse factoren, zoals de afwezigheid van één van beide ouders, een ziekte of een handicap van één van beide ouders, of een depressie bij één van beide ouders.
Het kind kan zich dan opwerpen als vervanger van de ouder, om de emotionele behoefte van de ouder te vervullen. Dit kan leiden tot een onevenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het gezin.

Gevolgen van parentificatie

Parentificatie kan leiden tot diverse gevolgen voor het kind, zoals een verstoring van de psychosociale ontwikkeling

Psychosociale ontwikkeling is een cruciale fase in de ontwikkeling van kinderen, waarbij zij leren omgaan met anderen en sociale vaardigheden ontwikkelen. Deze fase is nauw verbonden met de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

, een verlies van eigen identiteit en een verminderde zelfstandigheid.

Bovendien kan parentificatie leiden tot een verminderde ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een cruciale factor bij de opvoeding en het onderwijs van kinderen. Het betreft de actieve betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kinderen, zowel thuis als op school.

en een afname van de opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning biedt steun en advies bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen tot achttien jaar. Dit kan worden gegeven door diverse professionals, zoals pedagogisch werkers, schoolmaatschappelijk werkers of gezinsbegeleiders. Vaak wordt deze steun georganiseerd vanuit een opvoedsteunpunt, zoals een gemeente.

. Het kind kan zich dan eenzaam en verlaten voelen, omdat het niet voldoende aandacht en zorg krijgt die passen bij zijn kind-zijn.

Wijze van aanpak

Het is belangrijk om parentificatie te herkennen en te begrijpen om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Diverse strategieën kunnen helpen om parentificatie tegen te gaan, zoals het bieden van opvoedingsondersteuning en het stimuleren van ouderbetrokkenheid.
Bovendien kan het kind worden geholpen door het bieden van een veilige en stabiele omgeving, waarin het kind zich kan ontwikkelen en groeien. Het is belangrijk om het kind te laten weten dat het niet alleen staat en dat er mensen zijn die het kunnen helpen en ondersteunen.

Conclusie

Parentificatie is een complex fenomeen dat een grote impact kan hebben op de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk om parentificatie te herkennen en te begrijpen om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen en te stimuleren.
Door het bieden van opvoedingsondersteuning en het stimuleren van ouderbetrokkenheid, kunnen we helpen om parentificatie tegen te gaan en het kind te laten groeien en ontwikkelen in een veilige en stabiele omgeving.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties