Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Peuterspeelzaal | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal: een essentiële stap in de vroege kinderjaren

In Nederland biedt een peuterspeelzaal een veilige en stimulerende omgeving voor kleine kinderen van twee of drie jaar oud. Hier kunnen zij enige uren per week doorbrengen onder leiding van één of twee volwassenen.
Een peuterspeelzaal kenmerkt zich door een balans tussen vrij spel en gestructureerde activiteiten. Dit stimuleert de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van het kind.
Door de peuterspeelzaal wordt een kind voorbereid op de kleuter

In de leeftijd van 4 tot 6 jaar, wordt een kind beschouwd als een kleuter. Deze fase valt tussen die van peuter en schoolkind. Tijdens deze periode treden kinderen uit de egocentrische peuterfase en krijgen zij het besef deel uit te maken van verschillende werelden.

school. Het went aan de vaste ritmes en routines die een dagdeel op de peuterspeelzaal meebrengt. Hierdoor kan het kind makkelijker wennen aan de basisschool.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Sommige kinderen krijgen een VVE-verwijzing via het consultatiebureau. Dit zijn kinderen met een mogelijk risico op achterstand en zij kunnen op die manier op een peuterspeelzaal geplaatst worden. VVE biedt kinderen de gelegenheid zich kansrijk te ontwikkelen.
In een peuterspeelzaal worden kinderen gestimuleerd om hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurt door middel van thematisch werken, puzzelen en andere activiteiten. Hierdoor kan het kind zijn cognitieve vaardigheden ontwikkelen.
Naast de cognitieve ontwikkeling, wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Dit gebeurt door middel van samen spelen, rollen spel en andere activiteiten. Hierdoor kan het kind leren omgaan met anderen en zijn emoties te reguleren.
De peuterspeelzaal is een essentiële stap in de vroege kinderjaren. Het biedt kinderen de gelegenheid om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool.

Kinderdagverblijf (KDV)

Een kinderdagverblijf (KDV) is een soortgelijke instelling als een peuterspeelzaal. Het verschil is dat een KDV een langere openingstijd heeft en kinderen vanaf één jaar oud kan opvangen.
In een KDV worden kinderen eveneens gestimuleerd om hun vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurt door middel van thematisch werken, puzzelen en andere activiteiten.
De keuze tussen een peuterspeelzaal en een KDV hangt af van de behoefte van het kind en de voorkeur van de ouders.

Kleuter

Een kleuter is een kind dat naar de kleuterschool gaat. De kleuterschool is een voorbereiding op de basisschool en biedt kinderen de gelegenheid om hun vaardigheden te ontwikkelen.
In de kleuterschool worden kinderen gestimuleerd om hun cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurt door middel van thematisch werken, puzzelen en andere activiteiten.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties