Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Positieve psychologie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Positieve psychologie

Positieve psychologie in het onderwijs

In het onderwijs wordt nog vaak sterk gefocust op tekorten van leerlingen, om daar vervolgens handelingsplannen voor te schrijven. De positieve psychologie stelt dat we op de verkeerde weg zijn als er teveel nadruk ligt op problematiseren en diagnosticeren.
Op basis van empirisch onderzoek uit de positieve psychologie mag verondersteld worden dat het heilzaam kan zijn ook in het onderwijs meer aandacht te besteden aan het versterken van persoonlijke kwaliteiten, in het bijzonder bij leerlingen. Verder is het belangrijk omstandigheden te bevorderen waarbij leerlingen tot bloei komen.

Psychologische basisbehoeften

De positieve psychologie richt zich op het versterken van de psychologische basisbehoeften

In de zelfdeterminatietheorie spelen drie psychologische basisbehoeften een cruciale rol bij het motiveren van leerlingen. Deze basisbehoeften zijn relatie, competentie en autonomie.

van leerlingen, zoals autonomie, competentie en relatie. Dit helpt leerlingen om hun eigen kracht te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Door het versterken van deze basisbehoeften, kunnen leerlingen beter omgaan met uitdagingen en tegenslagen, en worden zij meer weerbaar tegen stress en druk.

Ontwikkelingspsychologie

De positieve psychologie is nauw verwant met de ontwikkelingspsychologie

De ontwikkelingspsychologie is een wetenschap die de normale ontwikkeling van kind tot oudere bestudeert. Het richt zich op het begrijpen van de cognitieve, sociaal-emotionele, morele en basisontwikkeling van individuen.

, die zich richt op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen. Door het toepassen van inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, kunnen leerkrachten en ouders leerlingen beter ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling is een cruciale factor bij het bereiken van een hoog niveau van persoonlijke effectiviteit. Het is een proces waarbij individuen streven naar het ontplooien van hun individuele mogelijkheden en talenten.

.

Het doel is om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van een positieve identiteit, waarbij zij hun eigen sterktes en zwaktes kennen en kunnen hanteren.

Persoonlijke ontwikkeling

De positieve psychologie richt zich op het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling bij leerlingen, door het aanbieden van mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren en te oefenen. Dit helpt leerlingen om hun eigen doelen te stellen en te bereiken.
Door het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, kunnen leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen en worden zij meer gemotiveerd om hun eigen potentieel te ontwikkelen.

Psychosociale ontwikkeling

De positieve psychologie richt zich ook op de psychosociale ontwikkeling

Psychosociale ontwikkeling is een cruciale fase in de ontwikkeling van kinderen, waarbij zij leren omgaan met anderen en sociale vaardigheden ontwikkelen. Deze fase is nauw verbonden met de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

van leerlingen, door het stimuleren van sociale vaardigheden en het aanmoedigen van positieve relaties tussen leerlingen en leerkrachten.

Door het stimuleren van psychosociale ontwikkeling, kunnen leerlingen beter omgaan met anderen en worden zij meer in staat om conflicten op te lossen en samen te werken.

Oplossingsgericht werken

De positieve psychologie richt zich op oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken is een effectieve aanpak in het onderwijs om leerlingen te helpen bij het bereiken van hun doelstellingen. Het gaat om een werkwijze waarbij de focus ligt op het vinden van oplossingen in plaats van het analyseren van problemen. Dit betekent dat de leerkracht en de leerling samenwerken om een oplossing te vinden voor een bepaald probleem.

, door het identificeren van sterke punten en het stimuleren van positieve gedragspatronen. Dit helpt leerlingen om hun eigen problemen op te lossen en hun eigen doelen te bereiken.

Door het toepassen van oplossingsgericht werken, kunnen leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen en worden zij meer gemotiveerd om hun eigen potentieel te ontwikkelen.

Conclusie

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties