Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Samenwerkingsverband | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband in het onderwijs

In het onderwijs speelt samenwerkingsverband een cruciale rol bij het bieden van passend onderwijs. Scholen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs werken samen om leerlingen de juiste onderwijskansen te bieden.
Binnen het samenwerkingsverband maken scholen afspraken over hoe de basis- en extra onderwijsondersteuning in de regio geregeld is. Zo spreken ze af wie welke kinderen het beste kan opvangen op basis van de specialisatie van de school en verdelen ze een budget voor leerlingen met speciale zorgbehoeften.
Het doel van het samenwerkingsverband is om een dekkend ondersteuningsaanbod te creëren, zodat ieder kind met verschillende zorg- en onderwijsbehoeften een passende plek kan vinden. Dit kan gaan om kinderen met dyslexie of ADHD, maar ook om hoogbegaafden of kinderen met een verstandelijke beperking.

Expertisecentrum

In het samenwerkingsverband hebben de scholen voor speciaal (basis)onderwijs de rol van expertisecentrum. Zij kunnen leerlingen opvangen die intensieve zorg nodig hebben of ambulante begeleiding aanbieden aan de reguliere basisscholen.
Iedere school moet verplicht aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband, behalve cluster 1 en 2 scholen. In het basisonderwijs bestaat dit verband uit reguliere basisscholen, tenminste één school voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs van de clusters 3 en 4.
In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs (vmbo, havo en vwo), het praktijkonderwijs en tenminste één school voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Voordelen van samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband biedt verschillende voordelen voor leerlingen en scholen. Leerlingen kunnen profiteren van een bredere waaier aan onderwijsmogelijkheden, terwijl scholen kunnen delen in expertise en middelen.
Bovendien kan het samenwerkingsverband helpen om leerlingen met speciale zorgbehoeften beter te ondersteunen. Door samen te werken kunnen scholen een meer gespecialiseerde aanpak bieden voor deze leerlingen.

Conclusie

Het samenwerkingsverband is een belangrijke stap richting een meer inclusief en rechtvaardig onderwijssysteem. Door samen te werken kunnen scholen een bredere waaier aan onderwijsmogelijkheden bieden en leerlingen met speciale zorgbehoeften beter ondersteunen.
Door het samenwerkingsverband kunnen we werken aan een leeromgeving waar iedereen kan slagen, ongeacht hun achtergrond of behoeften.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties