Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Schoolgebouw-ontwerp-bouw | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Schoolgebouw-ontwerp-bouw

Schoolgebouw – ontwerp en bouw

Het ontwerp en de bouw van een schoolgebouw zijn cruciale aspecten voor een succesvolle leeromgeving. Het schoolgebouw moet voldoen aan de huisvestingseisen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (de Arbowet) en het bouwbesluit. Deze wetten stellen eisen aan een verantwoorde inrichting van het schoolgebouw, zoals veiligheid en het binnenklimaat.
Het schoolbestuur in het basis- of voortgezet onderwijs heeft in beginsel de regie bij het realiseren dan wel renoveren van schoolgebouwen en kunnen voor de bekostiging aankloppen bij de gemeente. Er zijn ook alternatieven mogelijk, zoals het gedeeld bouwheerschap tussen de gemeente en het schoolbestuur. Samen met de schoolleider en eventueel ouders en leerlingen kan een architectenbureau een ontwerp maken dat aansluit bij de onderwijsvisie.

Onderwijsvisie en schoolgebouw

Bij het ontwerpen van een schoolgebouw zijn vele mogelijkheden om aan te sluiten bij de onderwijsvisie. Misschien is het nodig om kleinere klaslokalen te bouwen, omdat er meer zelfstandig wordt geleerd of willen leerkrachten graag een bieb in de hal. Een gang met leuke plekken waar leerlingen aan de slag kunnen of een tribunetrap waar leerlingen samen aan opdrachten kunnen werken, zijn allemaal mogelijkheden om de leeromgeving te verbeteren.
De keuze voor een bepaald ontwerp hangt af van de onderwijsvisie en de behoeften van de leerlingen. Het schoolgebouw moet een inspirerende en stimulerende omgeving bieden voor leerlingen om zich te ontwikkelen. Het ontwerp van het schoolgebouw moet ook rekening houden met de behoeften van de leerkrachten en het onderwijsproces.

Huisvesting en bouwbesluit

Het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Zij krijgen wel geld van de overheid om hun huisvesting in stand te houden. Deze instellingen moeten zich houden aan de Arbowet, het bouwbesluit en het gebruiksbesluit.
De Arbowet stelt eisen aan een verantwoorde inrichting van het schoolgebouw, zoals veiligheid en het binnenklimaat. Het bouwbesluit stelt algemene regels voor de bouw en verbouw van een schoolgebouw. Het gebruiksbesluit stelt eisen aan het gebruik van het schoolgebouw.

Conclusie

Het ontwerp en de bouw van een schoolgebouw zijn cruciale aspecten voor een succesvolle leeromgeving. Het schoolgebouw moet voldoen aan de huisvestingseisen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (de Arbowet) en het bouwbesluit. Het ontwerp van het schoolgebouw moet ook rekening houden met de onderwijsvisie en de behoeften van de leerlingen en leerkrachten.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties