Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Veiligheid | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Veiligheid

Veiligheid in het onderwijs

Veiligheid is een cruciale factor in het onderwijs. Het omvat niet alleen de fysieke veiligheid binnen de school, maar ook de sociale veiligheid van leerlingen.

Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid is van essentieel belang voor het welbevinden

Welbevinden is een cruciale voorwaarde voor kinderen om gezond en veilig op te kunnen groeien en te leren. Het is de mate waarin iemand zich tevreden voelt met zijn of haar leven en hoe iemand mentaal, sociaal en fysiek in het leven staat.

van leerlingen. Het omvat brandveiligheid, verkeersveiligheid en veiligheid van leefomgeving.

Het is belangrijk dat iedereen weet hoe te handelen bij incidenten. Dit gaat niet alleen om kleine incidenten op het schoolplein, maar ook om de vluchtroute bij brand. Leerkrachten en leerlingen moeten weten wat er van hen verwacht wordt. De school moet weten hoe de veiligheidsbeleving van het team en de leerlingen is. Aan de hand van de incidentenregistratie moeten acties ondernomen worden.
Een voorbeeld: als er elke keer leerlingen botbreuken oplopen bij hetzelfde klimrek, dan moet er iets aan die situatie op het plein gedaan worden. Dit kan worden gedaan door het klimrek te vervangen of door het plein te herinrichten.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is eveneens belangrijk voor het welbevinden van leerlingen. Het omvat de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.
Het gaat om het bevorderen van een positieve en veilige sfeer, waarbij leerlingen zich veilig en gesteund voelen. Het optreden tegen en voorkomen van pesten, schelden, discriminatie of andere vormen van ongepast gedrag is eveneens belangrijk.
Alle mensen in de school kennen de gedrags- en omgangsregels, die de sociale veiligheid waarborgen. Het is belangrijk dat leerlingen en leerkrachten elkaar respecteren en steunen.

Wijze van aanpak

Het identificeren en verminderen van risico’s is essentieel voor de veiligheid van leerlingen. Diverse strategieën helpen hierbij. Ten eerste helpt het om risico’s zorgvuldig te identificeren en te beoordelen door diverse panels.
Daarnaast zorgt het combineren van open vragen, multiple-choice vragen en praktische opdrachten voor een gebalanceerde beoordeling van vaardigheden. Bovendien speelt het opleiden van leerkrachten en toetsontwikkelaars een cruciale rol.
Training helpt hen namelijk om risico’s te herkennen en aan te pakken. Verder onthult en corrigeert de statistische analyse van toetsresultaten patronen van risico’s.

Conclusie

Veiligheid in het onderwijs vereist aandacht en actie. Door de oorzaken en gevolgen van risico’s te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een veiliger onderwijssysteem.
Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid

Het dragen van verantwoordelijkheid is een cruciale factor bij het creëren van een succesvolle leeromgeving. Leerkrachten, ouders, leerlingen en het schoolbestuur hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid bij het garanderen van een eerlijk en gelijk onderwijskansen.

. Zo creëren we een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving voor alle leerlingen, waarbij zij zich veilig en gesteund voelen.

Door het bevorderen van een positieve en veilige sfeer, kunnen leerlingen zichzelfstandig ontwikkelen en hun zelfvertrouwen

Vertrouwen en zelfvertrouwen zijn twee belangrijke kwaliteiten die een rol spelen bij de ontwikkeling en het leren van kinderen. Het is cruciaal om deze kwaliteiten te begrijpen en te ontwikkelen bij kinderen om hen te helpen bij hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.

vergroten.</

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties