Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Verantwoording | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Verantwoording

Verantwoording in het onderwijs

Scholen en schoolbesturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid

Het dragen van verantwoordelijkheid is een cruciale factor bij het creëren van een succesvolle leeromgeving. Leerkrachten, ouders, leerlingen en het schoolbestuur hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid bij het garanderen van een eerlijk en gelijk onderwijskansen.

om hun beleid en activiteiten transparant te maken voor ouders, de medezeggenschapsraad en de Inspectie van het Onderwijs. Dit geldt voor alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een schoolplan en schoolgids. Het schoolplan beschrijft de visie en missie van de school, evenals de doelstellingen en strategieën om deze te bereiken. De schoolgids bevat informatie over de werkwijze van de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Werkverdelingsplan

Jaarlijks stelt het schoolbestuur een werkverdelingsplan op, conform de CAO. Hierin worden de taken en verantwoordelijkheden van het personeel beschreven. Het team en de medezeggenschapsraad moeten akkoord gaan met het werkverdelingsplan.
Het werkverdelingsplan is een belangrijk instrument om de verantwoordelijkheden en taken van het personeel te beschrijven. Het helpt ook om de communicatie tussen het team en de medezeggenschapsraad te verbeteren.

Vorderingen van leerlingen

Scholen moeten kunnen laten zien dat ze de vorderingen van alle leerlingen goed in beeld hebben en hier ook naar handelen. Dit kan op basis van observaties, werk van de leerlingen of toetsen.
Het is belangrijk om de vorderingen van leerlingen te monitoren en te evalueren. Dit helpt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om leerlingen beter te ondersteunen.

Jaarverslag

Schoolbesturen die overheidsgeld ontvangen, moeten een jaarverslag opstellen over het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. Ze moeten het indienen bij DUO.
Het jaarverslag is een belangrijk instrument om de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur te laten zien. Het helpt ook om de transparantie en accountability te verbeteren.
Door deze maatregelen kan het onderwijsstelsel worden verbeterd en kan er een betere verantwoordelijkheid worden genomen voor de kwaliteit van het onderwijs.
De verantwoordelijkheid van het schoolbestuur is cruciaal voor het succes van de school. Het schoolbestuur moet kunnen laten zien dat het verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de vorderingen van de leerlingen.
Door de verantwoordelijkheid te nemen, kan het schoolbestuur een positieve impact hebben op de leeromgeving en op de leerresultaten van de leerlingen.
Het is belangrijk om de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur te laten zien en te erkennen. Dit kan worden gedaan door het opstellen van een jaarverslag en door het delen van informatie met ouders en de medezeggenschapsraad.
Door de verantwoordelijkheid te nemen, kan het schoolbestuur een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leerresultaten van de leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties