Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Vertrouwenspersoon | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Vertrouwenspersoon

De rol van de vertrouwenspersoon in het onderwijs

Een vertrouwenspersoon is een belangrijke schakel tussen leerlingen, ouders en het onderwijs personeel. Deze persoon biedt een luisterend oor en een veilige omgeving voor leerlingen om hun zorgen en problemen te delen.
Het takenpakket van de vertrouwenspersoon omvat het bieden van emotionele ondersteuning, het signaleren van problemen en het nemen van maatregelen om deze problemen op te lossen. De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in het creëren van een veilige en vertrouwelijke leeromgeving.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen die problemen ervaren op school. Deze persoon luistert naar de leerling en biedt emotionele ondersteuning. De vertrouwenspersoon heeft ook een preventieve functie in het voorkomen van problemen.
De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid en heeft een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. Het is belangrijk om te onthouden dat de vertrouwenspersoon geen vervanger is voor de leerkracht of het onderwijs personeel, maar eerder een aanvulling op de bestaande onderwijsstructuur.

Het belang van een vertrouwenspersoon

Het hebben van een vertrouwenspersoon op school is van groot belang voor de leerlingen. Het biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving waar leerlingen hun problemen kunnen delen en emotionele ondersteuning kunnen krijgen.
De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon kan ook bijdragen aan een betere leeromgeving. Leerlingen voelen zich veiliger en meer gesteund, wat kan leiden tot een betere leerprestatie en een hogere mate van zelfvertrouwen

Vertrouwen en zelfvertrouwen zijn twee belangrijke kwaliteiten die een rol spelen bij de ontwikkeling en het leren van kinderen. Het is cruciaal om deze kwaliteiten te begrijpen en te ontwikkelen bij kinderen om hen te helpen bij hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.

.

Hoe werkt een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon werkt nauw samen met het onderwijs personeel en de leerlingen om een veilige en vertrouwelijke leeromgeving te creëren. Deze persoon heeft een duidelijke taakomschrijving en een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen.
De vertrouwenspersoon heeft ook contact met andere instanties, zoals de leerkracht, de intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) speelt een centrale rol in het onderwijs door leerlingenzorg en coördinatie te bieden. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders bij het beantwoorden van vragen over kinderen en voert gesprekken met hen over het kind.

en de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Zij hebben drie hoofdfuncties: het stimuleren van leerlingen om naar school te gaan, het beoordelen van vrijstellingen en het handhaven bij schoolverzuim.

, om ervoor te zorgen dat de leerling de juiste ondersteuning krijgt.

Conclusie

In conclusie is de vertrouwenspersoon een belangrijke schakel in het onderwijs. Deze persoon biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving voor leerlingen om hun problemen te delen en emotionele ondersteuning te krijgen.
Het is belangrijk om te onthouden dat de vertrouwenspersoon geen vervanger is voor de leerkracht of het onderwijs personeel, maar eerder een aanvulling op de bestaande onderwijsstructuur. Door de vertrouwenspersoon te erkennen en te waarderen, kunnen we een betere leeromgeving creëren voor alle leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties