Ingeschatte leestijd: 5 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Speciaal basisonderwijs: wat is dat?

Het belang van speciaal basisonderwijs (SBO). Over het algemeen is het speciaal basisonderwijs niet erg bekend. Ondanks dit is het een erg belangrijk onderdeel van ons Nederlands onderwijs. Veel kinderen worden ondergesneeuwd door de grote van de groepen en de...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 5 minuten

Nieuwkomersonderwijs bij De Globe: cultuursensitief leren

LisetNieuwkomersonderwijs

Nieuwkomersschool De Globe in Vlaardingen

Nieuwkomersschool De Globe in Vlaardingen biedt al ruim 35 jaar onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. De nadruk ligt op sociaal-emotionele ontwikkeling, trauma- en cultuursensitief handelen, en het leren van de Nederlandse taal in een inclusieve leeromgeving.

Vanuit onze visie; taal en cultuur is identiteit: de pedagogische benadering van De Globe

Nieuwkomers in het nieuwkomersonderwijs brengen niet alleen een nieuwe taal met zich mee, maar ook een rijke diversiteit aan culturen. Het erkennen en omarmen van deze diversiteit is de basis van het onderwijs bij De Globe. De verschillende thuistalen worden ingezet en positief gewaardeerd in het onderwijs. Het respecteren van de culturele identiteit van leerlingen en ouders wordt mogelijk gemaakt door het cultuursensitief handelen.

Wat is er nodig om een trauma- en cultuursensitief pedagogisch klimaat te creëren?

Het personeel van De Globe is zich bewust van de taal- en culturele verschillen en overeenkomsten en is getraind om hierop in te spelen. Dit omvat niet alleen het begrijpen van verschillende communicatiestijlen, maar ook de kennis hebben over onder andere meertaligheid, taalverwerving, trauma, het begrijpen van diverse feestdagen, tradities en gebruiken. Door deze benadering voelen nieuwkomers leerlingen & ouders zich niet alleen welkom, maar worden ze ook aangemoedigd om trots te zijn op hun eigen taal en culturele identiteit.

Een model om onze kennis te delen, Team Taal & Cultuur:

Een initiatief vanuit de drie nieuwkomersscholen in onze regio. Team Taal & Cultuur biedt in onze regio ondersteuning op maat aan opvang- en onderwijsprofessionals op het gebied van taalverwerving, educatief partnerschap, sociaal emotioneel leren, trauma- en cultuursensitief werken en interculturele communicatie. Het doel is om kennis en inzichten op het gebied van de superdiverse populatie de scholen in te brengen. Dit expertisecentrum, bestaat uit experts vanuit de drie nieuwkomersscholen De Diamant (Maassluis), Vlaardingen (de Globe) en Schiedam (CON Wereldschool).

Nieuwkomersonderwijs

Bekostigd door 7 schoolbesturen en 3 gemeenten, biedt Team Taal & Cultuur onder andere een training tot specialist taal & cultuur. Op dit moment nemen 28 locaties in de regio deel, waarbij er 40 specialisten taal & cultuur worden of zijn opgeleid. De training is gebaseerd op de nieuwste theorieën en inzichten en is in samenwerking met de Hogeschool Utrecht/Instituut voor onderwijs en Orthopedagogiek, vormgegeven. We gaan graag in gesprek met professionals om te inspireren en om onze missie, visie en werkwijze te delen.

 

De Globe als inspirator binnen het (nieuwkomers)onderwijs

Nieuwkomersschool De Globe is een voorbeeld van hoe nieuwkomersonderwijs kan worden aangepast aan de behoeften van een diverse en snel veranderende samenleving. De Globe heeft in 2021 het predicaat excellente school mogen ontvangen door:

  1. Trauma- en cultuursensitieve benadering te omarmen
  2. Speltherapie te integreren
  3. Individuele ondersteuning te bieden
  4. Thematisch te werken
  5. De juiste kennis te hebben en nauw samen te werken met externe partners

Nieuwkomersonderwijs

We ontvangen geregeld andere onderwijsinstellingen, die inspiratie zoeken om inclusiever en effectiever onderwijs te bieden aan nieuwkomers. Als expertisedeler is de directeur van de Globe tevens LOWAN regio coördinator Zuid-Holland. Via dit netwerk kunnen alle scholen in de regio, die werken met nieuwkomers, met elkaar verbinden en kennis en ervaringen delen.

De school toont aan dat het mogelijk is om een onderwijsomgeving te creëren waarin nieuwkomers niet alleen taalvaardigheid verwerven, maar ook hun identiteit in een nieuwe en onbekende omgeving kunnen hervinden en versterken. Wat helpend is bij de verdere integratie.

Op de Globe is elk nieuwkomersverhaal in ons nieuwkomersonderwijs niet alleen gehoord, maar ook krachtig ondersteund, wat het fundament legt voor een succesvolle toekomst in Nederland.

 

 

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

 

Dit artikel is geschreven door:

Liset Dagelet
Op: 4 december 2023

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *