Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Nieuwkomersonderwijs bij De Globe: cultuursensitief leren

Nieuwkomersschool De Globe in Vlaardingen Nieuwkomersschool De Globe in Vlaardingen biedt al ruim 35 jaar onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. De nadruk ligt op sociaal-emotionele ontwikkeling, trauma- en cultuursensitief handelen, en het leren van de Nederlandse...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Speciaal basisonderwijs: wat is dat?

Het belang van speciaal basisonderwijs (SBO).

Over het algemeen is het speciaal basisonderwijs niet erg bekend. Ondanks dit is het een erg belangrijk onderdeel van ons Nederlands onderwijs. Veel kinderen worden ondergesneeuwd door de grote van de groepen en de tijdsdruk die we tegenwoordig hebben in ons dagelijks leven. Veel kinderen hebben meer tijd en aandacht nodig om te kunnen laten zien dat ze veel kunnen betekenen voor onze maatschappij. Door het speciaal basisonderwijs is dit nu mogelijk gemaakt.

Wat is het speciaal basisonderwijs?

De meeste kennen het speciaal onderwijs waarin er 4 clusters gevormd zijn. Het speciaal basisonderwijs is een tussenstap tussen regulier- en speciaal onderwijs. Op het speciaal basisonderwijs zijn de groepen niet groter dan 17 leerlingen en krijgen de groepen extra hulp door een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner. Hierdoor is er meer tijd en ruimte om de kinderen te kunnen begeleiden in hetgeen wat zij nodig hebben. Daarnaast zijn er vaak intern veel betrokkenen die de leerlingen naast regulieren lessen extra kunnen begeleiden als dat nodig is. Denk hierbij aan logopedist, orthopedagoog, maatschappelijk werkster en kinderoefentherapeut.
Voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling kunnen de leerlingen een andere leerlijn volgen. Dit baseren we op het IQ van de leerling. We schalen dit in een 50%, 75% en 100% leerlijn. Dit houdt in dat een leerling die op de 50% leerlijn les krijgt dit de helft van het reguliere lesaanbod is. Door de leerlijn aan te passen naar het niveau van de leerling biedt dit voortgang van de ontwikkeling van de leerling op eigen tempo. Er wordt hierbij veel gebruik gemaakt van materialen zodat het meer inzicht geeft. Denk hierbij aan ei dozen, geld en pakken suiker bij rekenen.

Wanneer komen kinderen op het speciaal basisonderwijs?

Kinderen komen op het speciaal basisonderwijs als ze niet de begeleiding kunnen krijgen op een reguliere basisschool. Vaak hebben de kinderen vanuit hun thuis- of schoolsituatie een rugtas met problematiek. Hierdoor kunnen de leerlingen veel moeite hebben met het leren. Pas als een kind zich veilig voelt kan het tot leren komen. Doordat een leerling op een speciaal basisonderwijs terecht komt krijgt het kind weer lucht en zin in leren. Ze gaan ervaren dat ze kunnen leren en dat dit ook op een leuke manier kan. Veel kinderen hebben weinig tot geen zelfvertrouwen doordat ze slechte ervaringen hebben opgedaan.
Er zijn veel kinderen die ook meer hulp nodig hebben bij Dyslexie, Dyscalculie, AD(H)D of het Autismespectrumstoornis. De kinderen die op het SBO komen hebben een IQ van 60 of hoger. Alle leerlingen op het SBO hebben een ontwikkelingsperspectief zodat alle problematieken in beeld gebracht worden en hierop ingespeeld kan worden in de klas.

Wat maakt het speciaal basisonderwijs zo speciaal?

Het speciaal basisonderwijs is een opluchting voor veel kinderen en ouders. Ze voelen zich weer op hun plek en krijgen weer zin om iets te leren. Ze ervaren dat ze ergens goed in zijn. Dit komt alleen doordat ze meer tijd en aandacht krijgen die eigenlijk elke leerling verdient. School moet een leuke en veilige plek zijn, waar er op een creatieve manier geleerd kan worden op eigen tempo. Hiermee kunnen de kinderen zich verder gaan ontwikkelen en gaan ontdekken wat ze leuk vinden om later te willen gaan doen. Wat het meest speciaal aan het speciaal basisonderwijs is dat kinderen weer begrepen en gezien worden.

Zouden alle scholen niet zo moeten kunnen en willen werken?

 

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

 

Vragen?

Als er vragen bij je op zijn gekomen of je interesse hebt gekregen in het speciaal basisonderwijs, laat vooral een reactie achter hieronder.

Dit artikel is geschreven door Amery Jansen.

Dit artikel is geschreven door:

Amery Jansen
Op: 15 december 2023

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *