Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Achterstandsleerlingen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Achterstandsleerlingen

Achterstandsleerlingen in het onderwijs

Achterstandsleerlingen zijn leerlingen in het basisonderwijs die tot een achterstandscategorie behoren. Deze leerlingen hebben een hogere kans op leerproblemen en een lager schoolsucces door factoren zoals een lage socio-economische status, een moeilijke thuissituatie of een beperkte toegang tot onderwijsbronnen.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) erkent deze uitdaging en biedt scholen extra financiële steun om deze leerlingen te ondersteunen. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de leerresultaten van achterstandsleerlingen te verbeteren.

Onderwijskansen voor achterstandsleerlingen

Om de onderwijskansen van achterstandsleerlingen te verbeteren, is het belangrijk om hun specifieke behoeften te herkennen en te adresseren. Dit kan worden gedaan door het aanbieden van extra onderwijssteun, zoals individuele begeleiding, kleine groepen en intensieve leerlingenzorg

Leerlingenzorg is een cruciale component van het onderwijsproces. Het biedt extra steun aan leerlingen die het nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken. Deze zorg kan variëren van leerproblemen tot sociale problemen en alles daartussenin.

.

Bovendien kan het gebruik van digitale leerhulpmiddelen, zoals afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij een school of opleidingsinstituut het onderwijs middels een digitale verbinding verzorgt. Dit type onderwijs biedt leerlingen de mogelijkheid om vanaf een afstand deel te nemen aan het onderwijsproces.

en online leerplatformen, helpen om de toegang tot onderwijs te verbeteren en de leerresultaten te verbeteren. Het is echter belangrijk om deze middelen zorgvuldig te selecteren en te implementeren om ervoor te zorgen dat zij effectief zijn voor achterstandsleerlingen.

Leerlingvolgsysteem en schaduwonderwijs

Het leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een cruciaal onderdeel van het onderwijs. Het helpt leerkrachten om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en het onderwijsaanbod af te stemmen op de individuele behoeften van leerlingen.

is een belangrijk instrument om de voortgang van achterstandsleerlingen te volgen en te evalueren. Het systeem helpt om de sterke en zwakke punten van leerlingen te identificeren en om gerichte maatregelen te nemen om hun leerresultaten te verbeteren.

Daarnaast kan het schaduwonderwijs

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Het fenomeen van schaduwonderwijs, waarbij ouders zelf bijlessen en huiswerkbegeleiding bekostigen, kan hierbij een rol spelen.

, dat wil zeggen het informele leren buiten de school, helpen om de leerresultaten van achterstandsleerlingen te verbeteren. Het schaduwonderwijs kan worden gebruikt om leerlingen te motiveren en te inspireren om meer te leren en om hun vaardigheden te verbeteren.

Conclusie

In conclusie is het belangrijk om de onderwijskansen van achterstandsleerlingen te verbeteren door het aanbieden van extra onderwijssteun, het gebruik van digitale leerhulpmiddelen en het implementeren van een leerlingvolgsysteem. Door deze maatregelen te nemen, kunnen we helpen om de leerresultaten van achterstandsleerlingen te verbeteren en om een eerlijker onderwijssysteem te creëren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties