Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Actieplan Leraar 2020 | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Actieplan Leraar 2020

Het actieplan leraar 2020: een nieuwe weg voor onderwijs

Het Actieplan Leraar 2020 is een initiatief om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Het plan richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het vergroten van de autonomie van leraren en het stimuleren van innovatie in het onderwijs.
Het actieplan is gericht op het creëren van een lerarenregister

Het lerarenregister is een belangrijke tool voor leraren om hun professionele ontwikkeling te laten zien en te bewijzen. In dit register kunnen leraren hun bevoegdheid en bekwaamheid aantonen en hun professionele vaardigheden op peil houden.

, waarbij leraren kunnen worden geregistreerd en hun vaardigheden en kennis kunnen worden getoetst. Dit helpt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en leraren te helpen bij hun professionele ontwikkeling.

Een ander belangrijk aspect van het actieplan is het lerarenportfolio

Het lerarenportfolio is een digitale ruimte waar leraren in het primair onderwijs hun professionele ontwikkeling en bekwaamheid kunnen bijhouden en reflecteren. Dit portfolio kan op vrijwillige basis gebruikt worden om de eigen professionele groei te stimuleren en als netwerk om contacten te leggen met andere onderwijskundigen.

. Dit is een digitale omgeving waar leraren hun ervaringen, vaardigheden en kennis kunnen delen en laten beoordelen door anderen. Dit helpt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en leraren te helpen bij hun professionele ontwikkeling.

Het actieplan richt zich ook op het verbeteren van het onderwijsleerproces

Het onderwijsleerproces is een cruciale fase in de ontwikkeling van leerlingen. Het is een proces waarin leerlingen kennis en vaardigheden verwerven en hun potentieel maximaliseren. De leerkracht speelt een centrale rol in dit proces en heeft bepaalde vaardigheden nodig om te zorgen voor kwaliteit en effectiviteit.

. Dit wordt gedaan door het creëren van een nationaal onderwijsakkoord

Het Nationaal onderwijsakkoord is een belangrijke stap vooruit voor het Nederlandse onderwijs. Dit akkoord is een afspraak tussen de Stichting van het Onderwijs en het kabinet om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.

, waarbij alle partijen in het onderwijs samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Het handelingsplan

Het handelingsplan

In een handelingsplan worden concrete doelstellingen beschreven voor een leerling met leer- en/of gedragsproblemen. Het plan beschrijft hoe deze doelstellingen behaald kunnen worden en wie erbij betrokken zijn.

is een belangrijk onderdeel van het actieplan. Het plan beschrijft hoe het onderwijs kan worden verbeterd en hoe leraren kunnen worden ondersteund bij hun professionele ontwikkeling.

Het handelingsplan richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het vergroten van de autonomie van leraren en het stimuleren van innovatie in het onderwijs. Dit wordt gedaan door het creëren van een lerarenregister, het lerarenportfolio en het nationaal onderwijsakkoord.

De voordelen van het actieplan

Het actieplan heeft verschillende voordelen voor het onderwijs. Het helpt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, leraren te helpen bij hun professionele ontwikkeling en innovatie in het onderwijs te stimuleren.
Bovendien helpt het actieplan om de autonomie van leraren te vergroten, zodat zij meer vrijheid hebben om hun eigen lesmethoden te kiezen en hun eigen professionele ontwikkeling te bepalen.

Conclusie

Het Actieplan Leraar 2020 is een belangrijk initiatief om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Het plan richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het vergroten van de autonomie van leraren en het stimuleren van innovatie in het onderwijs.
Door het actieplan te implementeren, kunnen we een beter onderwijs creëren voor alle leerlingen in Nederland.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties