Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Activerend onderwijs | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 3 minuten

Betekenis: Activerend onderwijs

Activerend onderwijs

Activerend onderwijs is een benadering die leerlingen actief betrekt bij het leerproces. Dit type onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat leerstof beter beklijft wanneer leerlingen zelf actief zijn bij het leren.
Om leerlingen te activeren, worden diverse werkvormen gebruikt, zoals discussies, groepswerk en projecten. Deze werkvormen stimuleren leerlingen om actief mee te doen en hun mening te geven. Bovendien helpt het gebruik van digitale middelen, zoals online platforms en educatieve apps, om leerlingen te activeren.
Een andere manier om leerlingen te activeren is door het gebruik van funderend onderwijs

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Bias kan verschillende oorzaken hebben, zoals culturele bias, taalbias, socio-economische bias en genderbias. Culturele bias ontstaat wanneer toetsvragen zijn gebaseerd op culturele referenties die niet universeel bekend zijn. Taalbias treedt op wanneer de taal van de toetsvragen moeilijk te begrijpen is voor niet-moedertaalsprekers. Socio-economische bias treft leerlingen uit verschillende achtergronden ongelijk. Genderbias beoordeelt jongens en meisjes verschillend op basis van hun geslacht.

. Dit type onderwijs richt zich op de basisvaardigheden van leerlingen en helpt hen om een stevige basis te leggen voor hun verdere leerproces. Funderend onderwijs is een belangrijke stap in het activeren van leerlingen.

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs richt zich op de unieke behoeften en interesses van elk kind. Dit type onderwijs streeft ernaar om de leerstof af te stemmen op de individuele leerling, waardoor kinderen beter leren en meer motivatie ervaren.

is een andere benadering die leerlingen helpt om actief te zijn bij het leren. Dit type onderwijs past zich aan aan de individuele behoeften van leerlingen en helpt hen om hun leerproces te verbeteren. Adaptief onderwijs is een effectieve manier om leerlingen te activeren en hun leerresultaten te verbeteren.

Boeiend onderwijs

In het huidige onderwijslandschap is er een toenemende behoefte aan een flexibele en exemplarische aanpak. Boeiend onderwijs biedt een oplossing door middel van een resultaatgericht en immersief leerproces. Dit type onderwijs is gericht op het creëren van een rijke leeromgeving waarbij leerlingen en leraren samenwerken om optimale resultaten te behalen.

is een andere manier om leerlingen te activeren. Dit type onderwijs richt zich op het maken van leerstof boeiend en interessant voor leerlingen. Boeiend onderwijs helpt leerlingen om actief te zijn bij het leren en hun motivatie te verhogen.

Resultaatgericht onderwijs

In het resultaatgericht onderwijs wordt de focus gelegd op het behalen van goede resultaten. Leerkrachten en het team werken individueel samen om deze doelstellingen te bereiken. De resultaten kunnen variëren per school en onderwijsconcept, maar het is essentieel om hoge verwachtingen te hebben van de leerlingen.

is een benadering die leerlingen helpt om actief te zijn bij het leren. Dit type onderwijs richt zich op het behalen van concrete leerdoelen en helpt leerlingen om hun leerresultaten te verbeteren. Resultaatgericht onderwijs is een effectieve manier om leerlingen te activeren en hun leerresultaten te verbeteren.

Potentieelgericht onderwijs

Bij potentieelgericht onderwijs staan de mogelijkheden van het kind centraal. Het doel is om de leerling te helpen zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

is een andere benadering die leerlingen helpt om actief te zijn bij het leren. Dit type onderwijs richt zich op het ontwikkelen van het potentieel van leerlingen en helpt hen om hun leerproces te verbeteren. Potentieelgericht onderwijs is een belangrijke stap in het activeren van leerlingen.

Oorzaken van activerend onderwijs

Er zijn verschillende oorzaken die bijdragen aan het activeren van leerlingen. Een van de belangrijkste oorzaken is de motivatie van leerlingen. Leerlingen die gemotiveerd zijn, zijn meer geneigd om actief te zijn bij het leren.
Een andere oorzaak is de betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces. Leerlingen die actief zijn bij het leren, zijn meer geneigd om hun mening te geven en mee te doen.
De instructie van docenten is ook een belangrijke oorzaak van activerend onderwijs. Docenten die leerlingen actief betrekken bij het leren, helpen hen om meer gemotiveerd te zijn.

Wijze van aanpak

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties