Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Bekwaamheidsdossier | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Bekwaamheidsdossier

Bekwaamheidsdossier: een professionele ontwikkeling

Een bekwaamheidsdossier is een belangrijk hulpmiddel voor leerkrachten om hun professionele ontwikkeling te volgen en te verbeteren. Het dossier bevat afspraken tussen de directeur en de leerkracht over de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht, waarbij de bekwaamheidseisen als leidraad worden gebruikt.
Het doel van een bekwaamheidsdossier is het op peil houden van de professionaliteit van leerkrachten. Dit wordt bereikt door het vastleggen van de competentie

Een competentie is een combinatie van kennis, inzichten, vaardigheden en gedrag dat een individu heeft of kan verwerven. Het woord wordt gebruikt in de betekenis van kennis, capaciteit of bekwaamheid.

s, het maatwerkdiploma

Een maatwerkdiploma is een uniek diploma dat leerlingen in staat stelt om vakken op verschillende niveaus af te ronden. Dit diploma biedt een breder beeld van de capaciteiten en talenten van leerlingen.

, de schoolloopbaan

De schoolloopbaan is de unieke reis die elke leerling aflegt tijdens het volgen van onderwijs. Het is een belangrijke periode waarin leerlingen kennis, vaardigheden en ervaringen opdoen om hun toekomst te vormen. De schoolloopbaan kan worden beschouwd als een route die de leerling doorloopt tijdens het volgen van onderwijs, van de ene klas naar de andere, of van de ene schoolsoort naar de andere.

en het ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel is een belangrijk instrument voor scholen om hun onderwijszorg te verbeteren. Het profiel geeft inzicht in de voorzieningen en diensten die de school biedt om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen.

van de leerkracht. Het bekwaamheidsdossier helpt leerkrachten om hun sterke punten te identificeren en te verbeteren, en om hun zwakke punten aan te pakken.

Wat zijn de voordelen van een bekwaamheidsdossier?

Een bekwaamheidsdossier biedt verschillende voordelen voor leerkrachten. Het helpt bijvoorbeeld om de professionele ontwikkeling te volgen, om de competenties te verbeteren en om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Bovendien helpt het leerkrachten om hun carrière te plannen en om hun doelstellingen te bereiken.
Daarnaast helpt een bekwaamheidsdossier om de communicatie tussen de directeur en de leerkracht te verbeteren. Het biedt een platform voor het bespreken van de professionele ontwikkeling en het stellen van doelstellingen. Dit resulteert in een betere samenwerking tussen de directeur en de leerkracht.

Hoe werkt een bekwaamheidsdossier?

Een bekwaamheidsdossier werkt door het vastleggen van de competenties, het maatwerkdiploma, de schoolloopbaan en het ondersteuningsprofiel van de leerkracht. Het dossier wordt gebruikt om de professionele ontwikkeling te volgen en te verbeteren. Het helpt leerkrachten om hun sterke punten te identificeren en te verbeteren, en om hun zwakke punten aan te pakken.
Daarnaast wordt het bekwaamheidsdossier gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het helpt bijvoorbeeld om de leerkrachten te voorzien van de juiste middelen en ondersteuning om hun werk te doen. Dit resulteert in een betere kwaliteit van het onderwijs.

Conclusie

Een bekwaamheidsdossier is een belangrijk hulpmiddel voor leerkrachten om hun professionele ontwikkeling te volgen en te verbeteren. Het helpt om de competenties te verbeteren, de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de carrière te plannen. Daarom is het belangrijk om een bekwaamheidsdossier te gebruiken om de professionele ontwikkeling te verbeteren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties