Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Ondersteuningsprofiel | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel in het onderwijs

Het ondersteuningsprofiel is een belangrijk instrument voor scholen om hun onderwijszorg te verbeteren. Het profiel geeft inzicht in de voorzieningen en diensten die de school biedt om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen.
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen: de basisondersteuning en de ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband. De basisondersteuning omvat de diensten en voorzieningen die de school zelf biedt, terwijl de ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband de diensten en voorzieningen omvat die worden aangeboden door het samenwerkingsverband.

Het opstellen van het ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door het team van de school, in samenwerking met het samenwerkingsverband. Tijdens het opstellen van het profiel wordt rekening gehouden met de expertise van de school en de profielen van scholen in het samenwerkingsverband.
Het doel van het ondersteuningsprofiel is om een dekkend aanbod van onderwijszorg te creëren voor alle leerlingen. Het profiel helpt ook bij het identificeren van de behoeften van leerlingen en het bieden van passende ondersteuning.

De rol van het onderwijsondersteunend personeel

Het onderwijsondersteunend personeel

Het onderwijsondersteunend personeel speelt een cruciale rol in het onderwijsproces.

speelt een cruciale rol bij het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsprofiel. Zij helpen bij het identificeren van de behoeften van leerlingen en het bieden van passende ondersteuning.

Het onderwijsondersteunend personeel werkt samen met de leerkrachten en het schoolmanagement om een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving te creëren voor alle leerlingen.

Opvoedingsondersteuning en ondersteuningsplicht

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning biedt steun en advies bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen tot achttien jaar. Dit kan worden gegeven door diverse professionals, zoals pedagogisch werkers, schoolmaatschappelijk werkers of gezinsbegeleiders. Vaak wordt deze steun georganiseerd vanuit een opvoedsteunpunt, zoals een gemeente.

is een belangrijk onderdeel van het ondersteuningsprofiel. Het omvat de diensten en voorzieningen die worden aangeboden om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen.

Het ondersteuningsplicht

Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het bieden van een passende plek voor alle kinderen, inclusief die met speciale onderwijsbehoeften. De ondersteuningsplicht van schoolbesturen is essentieel om ervoor te zorgen dat alle kinderen een onderwijsomgeving krijgen die aansluit bij hun behoeften.

is de verantwoordelijkheid van de school om een dekkend aanbod van onderwijszorg te creëren voor alle leerlingen. Het ondersteuningsplicht is een belangrijk onderdeel van het onderwijsbeleid.

Conclusie

Het ondersteuningsprofiel is een belangrijk instrument voor scholen om hun onderwijszorg te verbeteren. Het profiel helpt bij het identificeren van de behoeften van leerlingen en het bieden van passende ondersteuning. Door het ondersteuningsprofiel te gebruiken, kunnen scholen een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving creëren voor alle leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties