Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Ondersteuningsplicht | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Ondersteuningsplicht

Ondersteuningsplicht in het onderwijs

Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het bieden van een passende plek voor alle kinderen, inclusief die met speciale onderwijsbehoeften. De ondersteuningsplicht van schoolbesturen is essentieel om ervoor te zorgen dat alle kinderen een onderwijsomgeving krijgen die aansluit bij hun behoeften.
Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om een zorgplicht

Het begrip zorgplicht verwijst naar de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om ervoor te zorgen dat alle kinderen, inclusief die met speciale onderwijsbehoeften, een passende plek vinden. Dit kan op de school zelf zijn, maar ook op een andere school binnen het samenwerkingsverband als dit beter aansluit bij de onderwijsbehoefte.

te vervullen en ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek vinden, ongeacht hun achtergrond of behoeften. Dit kan op de school zelf zijn, maar ook op een andere school binnen het samenwerkingsverband, als dit beter aansluit bij de onderwijsbehoefte.

Onderwijsbehoefte en ondersteuningsprofiel

Het onderwijsprofiel van een kind is een belangrijke factor bij het bepalen van de onderwijsbehoefte. Het onderwijsprofiel geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van een kind en helpt bij het bepalen van de juiste onderwijsaanpak.
Het opstellen van een ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is een cruciale component van het onderwijsstelsel. Het biedt een kader voor scholen om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen. In dit document worden afspraken gemaakt over de manier waarop zorgleerlingen opgevangen worden en hoe professionele hulp wordt geboden.

is een belangrijke stap in het proces van het bieden van een passende plek voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Het ondersteuningsplan geeft inzicht in de behoeften van het kind en helpt bij het bepalen van de juiste onderwijsaanpak.

Zorgplicht en onderwijskansen

Het vervullen van de zorgplicht is essentieel om ervoor te zorgen dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen op een goede opleiding. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek vinden, ongeacht hun achtergrond of behoeften.
Het bieden van een passende plek voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften is een belangrijke stap in het proces van het bieden van een eerlijke kans op een goede opleiding. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek vinden, ongeacht hun achtergrond of behoeften.

Conclusie

Het vervullen van de ondersteuningsplicht is essentieel om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek vinden, ongeacht hun achtergrond of behoeften. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om ervoor te zorgen dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen op een goede opleiding.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties