Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Contactpersoon | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Contactpersoon

Contactpersoon in het onderwijs

In het onderwijs speelt de contactpersoon een cruciale rol bij het oplossen van klachten en het bieden van ondersteuning aan ouders en leerlingen. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten over schoolzaken en zorgt ervoor dat klachten niet blijven broeien of escaleren, maar volgens de juiste klachtenroutes worden opgelost.
De contactpersoon is een herkenbaar aanspreekpunt met wie een klager contact legt. De contactpersoon neemt contact op met de vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een belangrijke schakel tussen leerlingen, ouders en het onderwijs personeel. Deze persoon biedt een luisterend oor en een veilige omgeving voor leerlingen om hun zorgen en problemen te delen.

die de klager tijdens de behandeling van de klacht begeleidt en adviseert. De contactpersoon brengt de klager in contact met de persoon die de klacht kan wegnemen. Andere taken zijn: presenteren, registreren en adviseren.

Rol van de contactpersoon

De contactpersoon is een belangrijke schakel tussen ouders, leerlingen en het onderwijs. De contactpersoon zorgt ervoor dat klachten worden opgelost en dat ouders en leerlingen worden ondersteund. De contactpersoon werkt samen met de intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) speelt een centrale rol in het onderwijs door leerlingenzorg en coördinatie te bieden. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders bij het beantwoorden van vragen over kinderen en voert gesprekken met hen over het kind.

, het onderwijsondersteunend personeel

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Bias kan verschillende oorzaken hebben, zoals culturele bias, taalbias, socio-economische bias en genderbias.

en het personeelsuitje-feestcomité

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Een facilitaire organisatie kan helpen bij het identificeren van bias.

om een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving te creëren.

De contactpersoon is ook verantwoordelijk voor het bieden van persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling is een cruciale factor bij het bereiken van een hoog niveau van persoonlijke effectiviteit. Het is een proces waarbij individuen streven naar het ontplooien van hun individuele mogelijkheden en talenten.

aan leerlingen. De contactpersoon helpt leerlingen bij het stellen van doelen en het bereiken van deze doelen. De contactpersoon zorgt ervoor dat leerlingen worden ondersteund en begeleid tijdens hun leerproces.

Wijze van aanpak

Het identificeren en oplossen van klachten is essentieel voor een goede relatie tussen ouders, leerlingen en het onderwijs. De contactpersoon gebruikt diverse strategieën om klachten op te lossen. Ten eerste helpt het om klachten zorgvuldig te registreren en te analyseren. Daarnaast zorgt het combineren van open vragen, multiple-choice vragen en praktische opdrachten voor een gebalanceerde beoordeling van vaardigheden.
De contactpersoon werkt ook samen met de vertrouwenspersoon en het onderwijsondersteunend personeel om een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving te creëren. De contactpersoon zorgt ervoor dat leerlingen worden ondersteund en begeleid tijdens hun leerproces.

Conclusie

De contactpersoon speelt een cruciale rol in het onderwijs. Door de oorzaken en gevolgen van klachten te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een eerlijker onderwijssysteem. Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid. Zo creëren we een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving voor alle leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties