Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Controlerend lesgeven | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 3 minuten

Betekenis: Controlerend lesgeven

Controlerend lesgeven

Controlerend lesgeven is een stijl van lesgeven die leerlingen sturend beïnvloedt en ervoor zorgt dat zij aan de slag gaan en doen wat er van hen verwacht wordt. De leraar gebruikt vaak dwingende taal in plaats van informatieve taal.
Hoewel controlerend lesgeven in eerste instantie effectief lijkt, blijkt uit onderzoek dat de effecten niet beklijven. Leerlingen verwerken leerstof oppervlakkiger en zijn minder snel geneigd uit zichzelf aan een volgende taak te beginnen. Dit kan leiden tot een gebrek aan autonomie en motivatie bij leerlingen.

Oorzaken van controlerend lesgeven

Controlerend lesgeven kan verschillende oorzaken hebben, zoals een didactische werkvorm

Didactische werkvormen spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de onderwijsleersituatie. Het is belangrijk om de juiste didactische werkvorm te kiezen om de leerdoelen te bereiken. Een didactische werkvorm is nooit neutraal, maar heeft altijd pedagogische consequenties.

die te veel nadruk legt op het overbrengen van kennis en te weinig op de autonomie van leerlingen. Ook kan het gebruik van directe instructie

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Bias kan verschillende oorzaken hebben, zoals culturele bias, taalbias, socio-economische bias en genderbias.

en het ontbreken van effectieve instructie

Effectieve instructie is het doelmatig aanbieden van nieuwe leerstof. Leerlingen willen niet onnodig wachten op uitleg, daarom is het belangrijk om de instructie zo te geven, dat er geen leertijd verloren gaat.

bijdragen tot controlerend lesgeven.

Bovendien kan het gebruik van dwingende taal en het stellen van strikte eisen ook leiden tot controlerend lesgeven. Dit kan ertoe leiden dat leerlingen zich niet vrij voelen om hun eigen keuzes te maken en hun eigen leerproces te bepalen.

Gevolgen van controlerend lesgeven

Controlerend lesgeven kan leiden tot een gebrek aan motivatie en autonomie bij leerlingen. Leerlingen kunnen zich niet vrij voelen om hun eigen keuzes te maken en hun eigen leerproces te bepalen. Dit kan ertoe leiden dat zij minder snel geneigd zijn om uit zichzelf aan een volgende taak te beginnen.
Bovendien kan controlerend lesgeven ook leiden tot een oppervlakkige verwerking van leerstof. Leerlingen kunnen zich focussen op het behalen van een voldoende in plaats van het echt begrijpen van de leerstof.

Wijze van aanpak

Om controlerend lesgeven te voorkomen, is het belangrijk om een didactische werkvorm te gebruiken die leerlingen stimuleert om zelfstandig te leren en hun eigen keuzes te maken. Het gebruik van effectieve instructie en het bieden van autonomie-ondersteunend lesgeven

In het onderwijs wordt gezocht naar manieren om de motivatie van leerlingen te verhogen. Een effectieve aanpak is autonomie-ondersteunend lesgeven, waarbij leraren de autonomie van hun leerlingen ondersteunen.

kan helpen om leerlingen te motiveren en hun eigen leerproces te bepalen.

Bovendien kan het gebruik van open vragen en praktische opdrachten helpen om leerlingen te stimuleren om zelfstandig te leren en hun eigen keuzes te maken. Het bieden van feedback en het stimuleren van reflectie kan ook helpen om leerlingen te motiveren en hun eigen leerproces te bepalen.

Conclusie

Controlerend lesgeven is een stijl van lesgeven die leerlingen sturend beïnvloedt en ervoor zorgt dat zij aan de slag gaan en doen wat er van hen verwacht wordt. Het is belangrijk om een didactische werkvorm te gebruiken die leerlingen stimuleert om zelfstandig te leren en hun eigen keuzes te maken. Het bieden van autonomie-ondersteunend lesgeven en het gebruik van effectieve instructie kan helpen om leerlingen te motiveren en hun eigen leerproces te bepalen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties