Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Disharmonisch profiel | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 3 minuten

Betekenis: Disharmonisch profiel

Disharmonisch profiel in het onderwijs

Een disharmonisch profiel is een verschil tussen het verbale IQ en het performale IQ van een individu. Het verbale IQ omvat taalkundigheid en de mate van communicatie, terwijl het performale IQ de capaciteit om kennis toe te passen, ruimtelijk inzicht en gedragspatronen omvat.
Bij een disharmonisch profiel kan iemand intelligent overkomen in zijn of haar gedrag, maar worstelen met taal, of andersom. Een dergelijk profiel kan worden vastgesteld door middel van een IQ-test, afgenomen door een psycholoog. Het begrijpen van een disharmonisch profiel helpt om te identificeren waar een leerling moeite mee heeft en hoe deze het beste kan worden ondersteund.

Oorzaken van een disharmonisch profiel

Een disharmonisch profiel kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel is een belangrijk instrument voor scholen om hun onderwijszorg te verbeteren. Het profiel geeft inzicht in de voorzieningen en diensten die de school biedt om leerlingen met speciale behoeften te ondersteunen.

, gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij.

of persoonlijkheidstest

In het onderwijs wordt een persoonlijkheidstest gebruikt om inzicht te krijgen in de karaktereigenschappen van een persoon. Dit helpt om lesmethodes beter af te stemmen op specifieke leerlingen of om als leerkracht op een effectievere wijze op het temperament of de motivatie van leerlingen af te kunnen stemmen.

. Het is belangrijk om deze factoren te identificeren om een passende aanpak te kunnen bieden.

Bijvoorbeeld kan een leerling met een disharmonisch profiel worstelen met het begrijpen van instructies, het volgen van richtlijnen of het maken van keuzes. Het is belangrijk om deze leerling te ondersteunen door middel van een aangepaste leerstrategie, zoals het gebruik van visuele hulpmiddelen of het bieden van extra tijd voor het maken van keuzes.

Gevolgen van een disharmonisch profiel

Een disharmonisch profiel kan leiden tot verschillende gevolgen, zoals een laag zelfbeeld, een gebrek aan motivatie of een verminderde leerprestatie. Het is belangrijk om deze gevolgen te identificeren en te adresseren om een leerling het beste te kunnen ondersteunen.
Bijvoorbeeld kan een leerling met een disharmonisch profiel een laag zelfbeeld ontwikkelen omdat hij of zij worstelt met bepaalde taken. Het is belangrijk om deze leerling te ondersteunen door middel van positieve bevestiging en het bieden van kansen om succes te ervaren.

Aanpak van een disharmonisch profiel

Het identificeren en aanpakken van een disharmonisch profiel is belangrijk om een leerling het beste te kunnen ondersteunen. Diverse strategieën kunnen worden gebruikt, zoals het aanpassen van de leerstof, het bieden van extra ondersteuning of het gebruik van verschillende leerstijlen.
Bijvoorbeeld kan een leerling met een disharmonisch profiel worden ondersteund door middel van een aangepaste leerstrategie, zoals het gebruik van visuele hulpmiddelen of het bieden van extra tijd voor het maken van keuzes. Het is belangrijk om deze strategieën te evalueren en aan te passen aan de behoeften van de leerling.

Conclusie

Een disharmonisch profiel is een belangrijk aspect van het onderwijs dat aandacht en actie vereist. Door het begrijpen van de oorzaken en gevolgen van een disharmonisch profiel en het nemen van gerichte maatregelen, kunnen we een leerling het beste ondersteunen en een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving creëren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties