Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Drieslagmodel | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Drieslagmodel

Drieslagmodel in het onderwijs

Het drieslagmodel is een belangrijke aanpak voor het onderwijs, omdat het de leerlingen helpt om het getalbegrip te verbeteren in realistische rekenlessen. Het model is gebaseerd op de principes van interactief onderwijs en richt zich op drie essentiële elementen van rekenwiskundige vraagstukken: context, bewerking, en oplossing.
Het drieslagmodel bestaat uit drie stappen: plannen, uitvoeren, en reflecteren. Bij het plannen wordt de context omgezet in een bewerking, waarbij taal en vaktaal een cruciale rol spelen. De tweede stap omvat het uitvoeren van de geplande bewerking, waarbij de leerkracht vragen stelt en feedback geeft gericht op het proces. De laatste stap, reflectie, betrekt andere oplossingen van medeleerlingen en doordenkvragen van de leerkracht om het rekenkundige handelen te relateren aan de realiteit.

Voordelen van het drieslagmodel

Het drieslagmodel biedt verschillende voordelen voor het onderwijs. Het model helpt leerlingen om hun rekenvaardigheden te verbeteren door het cyclische proces van plannen, uitvoeren, en reflecteren. Bovendien helpt het model leerkrachten om een systematische benadering te hanteren om leerlingen bewust te maken van de samenhang tussen context, bewerking, en oplossing.
Het drieslagmodel sluit aan bij de uitgangspunten van realistisch rekenen en biedt een model voor probleemoplossend handelen, didactisch model, en als model voor observatie en interventie. Het model is gebaseerd op de principes van het hoofdlijnenmodel

Het hoofdlijnenmodel is een belangrijk concept in het onderwijs dat helpt bij het begrijpen van het leerproces van rekenen en wiskunde. Het model biedt een gestructureerde weergave van vier fasen die essentieel zijn voor het ontwikkelen van rekenvaardigheden.

, handelingsmodel

Het handelingsmodel is een didactisch raamwerk dat leerkrachten begeleidt bij het aanpassen van instructies aan de verschillende handelingsniveaus van leerlingen. Dit model helpt leerkrachten om instructies aan te passen aan de individuele behoeften van leerlingen.

, IGDI-model

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Het Igdi-model kan helpen bij het identificeren en verminderen van bias in toetsing.

, convergente differentiatie

Convergente differentiatie is een vorm van differentiëren waarbij de hele groep telkens bij elkaar wordt gehouden qua leerstofaanbod. Het doel is om een vastgestelde hoeveelheid leerstof in een vastgesteld aantal jaren bij de leerlingen aan te leren.

, en divergente differentiatie

Differentiatie is een belangrijke aspect van het onderwijs, omdat het de leerlingen in staat stelt om op hun eigen niveau te leren en te groeien. Eén van de vormen van differentiatie is divergente differentiatie, waarbij de leerlingen op hun niveau worden aangesproken qua instructie en verwerking.

.

Toepassing van het drieslagmodel

Het drieslagmodel kan worden toegepast in verschillende onderwijscontexten. Het model kan worden gebruikt om leerlingen te helpen bij het oplossen van rekenproblemen, maar ook om leerkrachten te helpen bij het ontwikkelen van rekenlessen. Bovendien kan het model worden gebruikt om het onderwijsproces te evalueren en te verbeteren.

Conclusie

Het drieslagmodel is een belangrijke aanpak voor het onderwijs, omdat het de leerlingen helpt om hun rekenvaardigheden te verbeteren en het onderwijsproces te verbeteren. Het model biedt een systematische benadering om leerlingen bewust te maken van de samenhang tussen context, bewerking, en oplossing.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties