Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Dyslexieprotocol | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol: een gids voor scholen

Een dyslexie

protocol is een document dat scholen helpt bij het identificeren en ondersteunen van leerlingen met dyslexie. Het protocol biedt een stap-voor-stapbenadering voor leerkrachten, intern begeleiders en ouders om samen te werken aan het verbeteren van de leerervaring van leerlingen met dyslexie.

Dyslexie is een leerstoornis die het kind een hardnekkig probleem geeft bij spelling en lezen op woordniveau. Het dyslexieprotocol helpt scholen om deze leerlingen te identificeren en te ondersteunen door middel van een gestructureerde aanpak.

Het doel van het dyslexieprotocol

Het doel van het dyslexieprotocol is om leerlingen met dyslexie te helpen bij het overwinnen van hun leerproblemen. Het protocol biedt een framework voor scholen om een inclusieve en ondersteunende leeromgeving te creëren voor alle leerlingen.
Door middel van het dyslexieprotocol kunnen scholen een vroegsignalering van dyslexie uitvoeren en leerlingen met dyslexie een dyslexieverklaring

Een dyslexieverklaring is een officiële verklaring die aantoont dat een leerling dyslexie heeft. Alleen gespecialiseerde psychologen of orthopedagogen mogen deze verklaring afgeven. De dyslexieverklaring blijft onbeperkt geldig en biedt de leerling extra ondersteuning en faciliteiten.

geven. Dit helpt leerlingen om hun leerproblemen te begrijpen en om een passende ondersteuning te ontvangen.

Hoe werkt het dyslexieprotocol?

Het dyslexieprotocol werkt door middel van een stap-voor-stapbenadering. Eerst wordt er een vermoeden van dyslexie geuit door de leerkracht. Vervolgens wordt er een psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd om de diagnose te bevestigen.
Als de diagnose wordt bevestigd, ontvangt de leerling een dyslexieverklaring. Het dyslexieprotocol biedt vervolgens handvatten voor de leerkracht om de leerling te ondersteunen bij het overwinnen van zijn leerproblemen.

Voordelen van het dyslexieprotocol

Het dyslexieprotocol biedt verschillende voordelen voor scholen en leerlingen. Het helpt scholen om een inclusieve en ondersteunende leeromgeving te creëren en leerlingen met dyslexie te helpen bij het overwinnen van hun leerproblemen.
Door middel van het dyslexieprotocol kunnen leerlingen met dyslexie een betere leerervaring hebben en hun zelfvertrouwen vergroten. Het protocol helpt ook ouders om beter te begrijpen hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij het overwinnen van zijn leerproblemen.

Conclusie

Het dyslexieprotocol is een waardevol instrument voor scholen om leerlingen met dyslexie te helpen bij het overwinnen van hun leerproblemen. Door middel van het protocol kunnen scholen een inclusieve en ondersteunende leeromgeving creëren en leerlingen met dyslexie een betere leerervaring hebben.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties