Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Evalueren | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Evalueren

Evalueren in het onderwijs

Evalueren is een cruciale stap in het leerproces. Het helpt leerkrachten en leerlingen om hun doelstellingen te bereiken en hun prestaties te verbeteren. Een goede evaluatie geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van leerlingen en helpt bij het nemen van vervolgstappen.
Er zijn verschillende redenen waarom evalueren noodzakelijk is. Het helpt leerkrachten om overzicht te houden over de leerprestaties van hun leerlingen, anderen goed te informeren en goed voorbereid het gesprek in te gaan met ouders, de schoolleiding en de inspectie. Evalueren doe je dus voor het kind, jezelf, de ouders, collega’s, inspectie en anderen.

Soorten evaluaties

Er zijn twee soorten evaluaties: formatieve evaluatie en summatieve evaluatie. Formatieve evaluatie is het evalueren tijdens het proces, terwijl summatieve evaluatie gebeurt achteraf aan de hand van de resultaten. Beide soorten evaluaties zijn belangrijk om een compleet beeld te krijgen van de leerprestaties.
Bij het evalueren kan gelet worden op de groep of op het individu. Het is belangrijk om een gebalanceerde beoordeling te maken om een eerlijk beeld te krijgen van de leerprestaties. Reflecteren

Reflecteren is een cruciale vaardigheid in het onderwijs, omdat het leerlingen helpt om hun eigen leerproces te evalueren en te verbeteren. Het is een manier om terug te kijken op ervaringen en handelen, om nieuwe inzichten te verwerven en betere keuzes te maken. Reflectie is de motor van ontwikkeling, omdat het leerlingen helpt om hun sterke en zwakke punten te identificeren en hun leerstrategieën aan te passen.

op de evaluatie helpt leerkrachten om hun lesmethoden aan te passen en leerlingen om hun leerstrategieën te verbeteren.

Wijze van aanpak

Het evalueren van leerprestaties kan op verschillende manieren gebeuren. Een manier is het gebruik van toetsen

Toetsen zijn een belangrijk hulpmiddel om de vorderingen van leerlingen te evalueren. Het doel van toetsen is om te bepalen hoe een leerling er op dit moment voor staat en hoe hij verder kan ontwikkelen.

, zoals multiple-choice vragen en open vragen. Een andere manier is het houden van een beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een eenrichtingsgesprek tussen een leidinggevende en een medewerker, waarin de prestaties en het functioneren van de medewerker worden besproken.

met leerlingen. Diagnosticeren

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Bias kan verschillende oorzaken hebben, zoals culturele bias, taalbias, socio-economische bias en genderbias. Culturele bias ontstaat wanneer toetsvragen zijn gebaseerd op culturele referenties die niet universeel bekend zijn. Taalbias treedt op wanneer de taal van de toetsvragen moeilijk te begrijpen is voor niet-moedertaalsprekers. Socio-economische bias treft leerlingen uit verschillende achtergronden ongelijk. Genderbias beoordeelt jongens en meisjes verschillend op basis van hun geslacht.

van de leerprestaties helpt leerkrachten om de zwakke punten van leerlingen te identificeren en gerichte maatregelen te nemen.

Het is belangrijk om een vaste cyclus te volgen bij het evalueren: informatie verzamelen, registeren, evalueren en dan vervolgstappen bepalen. Dit helpt leerkrachten om een compleet beeld te krijgen van de leerprestaties en gerichte maatregelen te nemen.

Conclusie

Evalueren is een cruciale stap in het leerproces. Het helpt leerkrachten en leerlingen om hun doelstellingen te bereiken en hun prestaties te verbeteren. Door een goede evaluatie te maken, kan een leerkracht een compleet beeld krijgen van de leerprestaties en gerichte maatregelen nemen om de leerprestaties te verbeteren.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties